Frissítve

2023. jún. 6.

Kari Tanács

PTE-TTK SzMSz: "Kari Tanács 19.§ A Kari Tanács a Kar döntési, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési jogkörrel rendelkező testülete. A Kari Tanács elnöke a dékán."


A Kari Tanács anyagai

Napirend beküldés

A Kari Tanács határozatai


A Kari Tanács tagjai

Tisztségük alapján

 • Dr. habil. Trócsányi András dékán, egyetemi docens
 • Prof. Dr. Gábriel Róbert intézetigazgató, egyetemi tanár
 • Dr. habil. Almási Gábor dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens, szenátor
 • Dr. habil. Fábián Szabolcs Ákos intézetigazgató, egyetemi docens
 • Prof. Dr. Lente Gábor intézetigazgató, egyetemi tanár
 • Dr. habil. Pap Margit intézetigazgató, egyetemi docens
 • Dr. habil. Váczi Márk intézetigazgató, egyetemi docens
 • Szigeti Dalma HÖK elnök

Választott tagok

 • Dr. habil. Hoffmann Gyula egyetemi docens
 • Dr. Tóth György egyetemi docens
 • Dr. Sarkadi Noémi egyetemi adjunktus
 • Prof. Dr. Felinger Attila akadémikus, egyetemi tanár
 • Dr. Zentai Norbert egyetemi adjunktus
 • Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens
 • Dr. Gál-Balogh Réka ügyvivő szakértő
  Dr. habil. Atlasz Tamás egyetemi docens, kari FDSZ főbizalmi

DOK delegált

Szarka Gergely PhD hallgató

HÖK által delegált tagok

 • Benkő Bíborka hallgató
 • Orsulics Nada hallgató
 • Újvári Zsombor hallgató
 • Várady Viola hallgató

Póttagok

 • Prof. Dr. Jakab Gábor egyetemi tanár
 • Dr. habil. Ősz Katalin egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
  Harka Győző ügyvivő szakértő, rendszergazda
 • Ribaczné Hegedűs Rita igazgatási ügyintéző, kari FDSZ bizalmi

Állandó meghívottak (tanácskozási joggal)

 • Prof. Dr. Miseta Attila rektor
 • Dr. Borbás Piroska a szenátus titkára
 • Decsi István kancellár
 • Prof. Dr. Tóth László mb. tudományos és gazdasági dékánhelyettes
 • Prof. Dr. Jakab Ferenc innovációs rektorhelyettes
 • Bálint Szabolcs dékáni hivatalvezető
 • Aladics-Nagy Annamária gazdálkodási referens
  Heisenberger Zsolt Tanulmányi Osztály vezetője
 • Antal Tamás könyvtárvezető
  Prof. Dr. Pálfalvi László PÖB bizottsági elnök
 • Dr. Horváth Győző TDB bizottsági elnök
 • Dr. Pirisi Gábor szenátor
 • Végh Tamara a Szentágothai János Kutatóközpont mb. elnöke
 • Dr. Kövér Péter kancellári hivatalvezető