rekreáció mesterszak - borító
Forrás: LuckyImages

Frissítve

2022. febr. 2.

Rekreáció mesterszak

/A képzés 2022-től nem indul/

________________________________________________________________

Képzés időtartama: 4 félév

Nappali képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Levelező képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Képzés nyelve: magyar és angol

Szakképzettség megnevezése: okleveles rekreáció irányító

MIÉRT FONTOS A RKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉS?

A modern társadalmak tagjai egyre távolabb kerülnek természetes életterüktől, a természettől. A ma természeti népekként számon tartott populációk tagjai még a természet részeként ismerik, használják, de nem kihasználják a környezetet. Mindennapi tevékenységeik része a mozgás, fizikai aktivitás, fizikai munka. Mozgás, egészséges táplálkozás, ingergazdag, de nem megterhelő környezet nélkül az ember egészsége meggyengül, vagy betegséggé válik. A rekreációs szakemberek feladata az ember testi, lelki és kognitív tevékenységeinek serkentése, az aktív, vagy passzív pihenés jótékony hatásainak kihasználása, azok megtervezése a hétköznapi emberek minden korosztálya számára. Akár preventív, akár rehabilitációs célú aktív tevékenységet kíván végezni az egyén, akár a szabadságát szeretné érdekes, jól megtervezett, egészséges módon eltölteni, az általunk képzett rekreációs szakemberek támogatásával megfelelő élményekhez juthat, tehet egészségéért.

A KÉPZÉS CÉLJA

Olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek az egészséges emberek rekreáció célzatú sportolásának, kulturált szabadidő eltöltésének segítésére, utazási kedvének kiszolgálására, a különböző típusú egészségközpontú szállodai szolgáltatások munkafeladatainak ellátására. Orvosi felügyelet mellett részt vesznek az egészségkárosodott emberek rehabilitációjában, melynek során azok teljes vagy részleges munkaképessége visszaállítható. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A szak célja rekreáció irányító szakemberek képzése, akik az aktív, egészségorientált szabadidő kultúra kialakításán keresztül képesek a lakosság életmódját pozitív irányba befolyásolni, és ez által hatékonyan hozzájárulnak a különböző célcsoportok és egyének életminőségének javulásához.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet biológiai, részben orvosi hátterének tanulmányozása
 • A fizikai aktivitás és rekreációsedzés emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának megismerése
 • A fizikai aktivitás pszichológiai és társadalmi vonatkozásainak megismerése
 • Életkor-specifikus sportági rekreációs mozgásformák, programok tervezése
 • Ismerni az életminőség, az életmód és a rekreáció-kutatások legfontosabb területeit, elméleti kereteit, módszereit és eredményeit, valamint a hazai és a nemzetközi innováció főbb trendjeit.
 • Ismerni a pszichoszomatikus fejlesztés jellemzőit, megérteni az egészségmagatartást és a szabadidős viselkedést befolyásoló biológiai, lélektani, társadalmi és környezeti tényezők szerepét és komplex hatásmechanizmusát.
 • Felismerni a civilizációs ártalmakból, életmódhibákból adódó, egészségkárosító tényezőket, azok következményeit, és megtervezni az optimális korrekciós megoldásokat.
 • Az egészséges életmód megvalósításához és a testkultúra fejlesztéséhez szükséges ismeretek megszerzése, ismerni a különböző életkorok, személyiségtípusok, speciális élethelyzetek rekreációs tevékenységet befolyásoló jellemzőit.
 • A rekreáció egyes területeinek szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzése, a vállalkozások működtetéséhez, projektek menedzseléséhez és események szervezéséhez szükséges szaktudás elsajátítása.
 • Módszertani és stratégiai tudással rendelkezni a rekreáció területén felmerülő konfliktusok és egyéb interakciós helyzetek hatékony megoldásához.
 • Hallgatók önálló kutatási lehetőségének biztosítása, Országos Tudományos Diákköri tevékenységbe való bevonása.
 • ERASMUS mobilitáson keresztül külföldi tapasztalatszerzés elősegítése
 • Angol nyelvű kurzusainkban részvételi lehetőség

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • sporttudomány 40-60 kredit;
 • egészségtudomány 20-30 kredit;
 • neveléstudomány és pszichológia 10-20 kredit;
 • társadalomtudomány 10-20 kredit;
 • gazdálkodás- és szervezéstudományok 10-20 kredit;
 • a rekreáció szervezés, rekreáció vezetés szabadon válaszható szakmai ismeretei 10-15 kredit.

SPECIALIZÁCIÓK

Nappali és levelező képzésben:

 • sportrekreáció-sportturizmus

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK REKREÁCIÓ SZAKEMBERNEK TANULNI?

 • Megjelentek az életszínvonal növekedésével párhuzamosan a rekreáció igényeinek megfelelő feladatok. Az EU elvárásainak megfelelően a preferált területek közé tartoznak a szabadidősport, a diáksport és a lakosság sportja. Mindezek élményközpontú oktatást és munkát biztosítanak.
 • Lendületes, motivált, empatikus és nagy szaktudású oktatói stáb vár
 • Színvonalas tudományos képzést kínálunk, minősített oktatókkal
 • Széleskörű, életkor-specifikus ismereteket tanítunk
 • Az életmódkultúra „tudósaivá” nevelünk, szakspecifikus képességeket és készségeket, a szakképzettség gyakorlásához szükséges attitűdöket tanítunk.
 • Jól felszerelt laboratóriumokban oktatunk teljesítménydiagnosztikát
 • Magas szintű hallgatói mentorálást végzünk
 • Kutató tanáraink tudományos munkáiban részvételi lehetőség
 • Tudományos- és sportösztöndíjak széles köre áll rendelkezésre
 • Magas szintű sporttevékenység esetén kedvezményes tanulmányi rendet biztosíthatunk
 • Mintegy 20 Erasmus partnerintézményünkben szerezhet kreditet az elhivatott hallgató

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG DIPLOMASZERZÉS UTÁN

 • Doktori képzésben való részvétel
 • Tanárszakos diploma megszerzése

KARRIERLEHETŐSÉGEK

 • Szabadidőközpontok vezetése
 • a sport-, és gyógyturizmus szervezése, irányítása
 • életmód-, testépítőklub vezetése
 • tömegsport rendezvények szervezése
 • táplálkozási tanácsadás
 • idegenforgalmi-, szálloda-, wellness-, fitneszszolgáltatás, stb. gyermek, utánpótlás és felnőtt korosztályú sportolók szakedzője

SZAKFELELŐS

Dr. Wilhelm Márta, habilitált egyetemi tanár, tanszékvezető

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

E-mail: mwilhelm