mksz nek kézilabda edző - borító
Forrás: Dziurek - Getty Images

Frissítve

2022. febr. 4.

MKSZ-NEK Kézilabda edző

D és C licenc

________________________________________________________________

Képzés időtartama: 2-2 félév

Nappali képzés: önköltséges

Képzés nyelve: magyar

Szakképzettség megnevezése: kézilabda edző (licenc megjelölés)

A KÉPZÉS CÉLJA

A kézilabdázás a látvány- és csapatsportágak közül a labdarúgás után a második legnépszerűbb sportjáték Magyarországon. A sportágban végbemenő fejlesztések és a megnövekedett erőforrások megkövetelik, hogy a szakemberképzés is lépést tartson. A Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központja a sportszakember képző intézményekkel, így a Pécsi Tudományegyetemmel is megállapodást kötött, hogy részt vesznek a kézilabda edzőképzésben az MKSZ-NEK égisze alatt a PTE humán és infrastrukturális erőforrásait használva. Ezért a képzés célja, hogy olyan alap- és középfokú kézilabda edzőket képezzen, akik széleskörű tájékozottsággal, a szakmájuk legalapvetőbb technikai és taktikai ismereteivel, az új terendekkel és oktatásmódszertani megoldásokkal olyan foglalkozásokat tarthassanak, hogy mind az utánpótláskorú, mind a felnőtt kézilabdázók szakmailag és emberileg is a legmagasabb minőségű fejlesztést kaphassák. Figyelembe véve, hogy szakszerűtlen sportfoglalkozások vezetése súlyos, egészségre ártalmas hatásokat, vagy nem optimális alkalmazkodást válthat ki, melyek a lemorzsolódást, a kiégést és egyéb negatív hatásokat válthatnak ki, szükségszerű, hogy a végzett kézilabda edzők olyan kompetenciákkal bírjanak, amelyek mind a modern sportedzés, mind pedig a szabadidősport és diáksport szakmai kihívásainak megfelelnek. A mai sportedzés területén megnyilvánuló gond az, hogy sok esetben az edzéseket alulképzett vagy képesítés nélküli edzők végzik, ezért a képzés során a hallgatók olyan pszichológiai, pedagógiai, gazdasági, marketing és kommunikációs ismereteket is megszereznek, melyekkel alkalmasak lesznek minőségi edzések megtartása mellett, a sportélet szervezésére és irányítására, valamint az egészséges életmódra való nevelésre is.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet működésének biológiai hátterének megismerése
 • A fizikai aktivitás és élsportedzés emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának tanulmányozása
 • A fizikai aktivitás pszichológiai és szociológiai vonatkozásai
 • Pedagógiai alapok a kézilabda edzésen
 • Életkor-specifikus sportági felkészítés, szivacskézilabda alapjai

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

 • Kézilabdázás (48 óra D és 48 óra C licenc)
 • Sporttudományi ismeretek: edzéselmélet, biomechanika, gimnasztika, mozgásszabályozás, testnevelési játékok
 • Egészségtudományi ismeretek
 • Társadalomtudományi ismeretek
 • Mérkőzéslátogatás, mikrotanítás

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK EDZŐNEK TANULNI?

 • Egy fiatalos, lendületes, motivált és empatikus oktatói stáb vár rád
 • Színvonalas tudományos alapképzést kínálunk, minősített oktatókkal
 • Széleskörű, életkor-specifikus edzésgyakorlat-rendszert tanítunk
 • Betekintés nemzetközi szinten is eredményes klubok szakmai műhelyeibe
 • Jól felszerelt laboratóriumokban oktatunk teljesítménydiagnosztikát
 • Magas szintű hallgatói mentorálást végzünk
 • Kutató tanáraink tudományos munkáiban bekapcsolódhatsz
 • Kettős karrier lehetősége: a tanulás mellett nem kell abbahagynod a sportolást, Pécsen kiválóak a sportolási lehetőségek

KARRIERLEHETŐSÉGEK

MKSZ-NEK Kézilabda edző - karrier - széles kép

KÉPZÉS FELELŐSEI

Schmidt Evelyn, a képzés koordinátora

sevelyn

Dr. Paic Róbert egyetemi adjunktus, a képzés szakmai felelőse

paic

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar