testnevelő tanár osztatlan - borító
Forrás: Goldfaery - Getty Images

Frissítve

2022. máj. 12.

Egységes testnevelő tanárszak

csak szakpárban

________________________________________________________________

Felvételi információk egységes tanárképzésre jelentkezőknek ide kattintva elérhetők

Képzés időtartama: 10 félév

Nappali képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Levelező képzés: -

Képzés nyelve: magyar

Szakképzettség megnevezése: okleveles testnevelő tanár

A KÉPZÉS CÉLJA

egységes testnevelőtanár-képzés célja - kis kép 2A testnevelés és a sport olyan műveltségterület, amelynek ismeretei és tartalma minden egyes ember számára – kortól, nemtől és egészségi állapotától függetlenül – élethosszig tartó fontossággal bír. Ennek oka, hogy a fizikai aktivitás és a mozgásképesség megőrzése segíti az egyéneket abban, hogy az egyre növekvő élethossz tartama alatt az életminőség is minél hosszabb ideig fenntartható legyen. A kihívásokkal, modernizációs technológiai újdonságokkal teli világunkban gyermekkorban, a család mellett a köznevelésben szükséges megalapozni azt az értékrendet, amelyben a testnevelés és a sport a mindennapok részévé válva járul hozzá az egészség kialakításához és megőrzéséhez, egészségtudatos magatartás és életvitel kialakításához. A képzés célja a testnevelés tantárgy tanítására, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésére képes testnevelő tanárok képzése, akik elhivatottak a különböző korosztályok testnevelés és sportműveltségének kialakítására, az egészséggel, az életmóddal kapcsolatos készségek és képességek fejlesztésére.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet működése, biológiai hátterének tanulmányozása
 • A testnevelés és a sporttevékenység emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának megismerése
 • A fizikai aktivitás, sporttevékenység társadalmi vonatkozásai
 • Pedagógiai alapok, a köznevelésben tanulók motoros fejlesztésének/tanulásának, a mozgások gyakorlati alkalmazásának módozatai
 • Sportági elméleti és gyakorlati ismeretek széles skálája, az élethosszig tartó felhasználásuk lehetőségének megismerése
 • Közösségépítő, az elfogadásra, együttműködésre és felelősségvállalásra nevelő pedagógiai helyzetek és módszertani eljárások a teljesítmény- és szabadidősportban
 • Széles választékon alapuló szakmai gyakorlat

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

Szakmai alapozó ismeretkörök:

 • medicinális ismeretek (pl. Anatómia, élettan)
 • egészségtudományi ismeretek (pl. Balesetmegelőzés és elsősegélynyújtás, egészségtan)
 • sporttudományi és sportelméleti ismeretek (pl. Biomechanika, Testneveléselmélet alapjai, Edzéselmélet)

Mozgásos tevékenységek elmélete, gyakorlata és szakmódszertana:

 • sportágak, egyéni és csapatsportok mozgásos anyaga (pl. Atlétika, Úszás, Torna, Kézilabdázás, Röplabdázás)
 • testnevelési és népi játékok
 • élmény- és újszerű sportágak (pl. ütős sportok, frizbi, teqball)
 • természetben és alternatív környezetben űzhető sportok (pl. gördülő sportok, tájékozódási futás)
 • táborok (turisztikai tábor, sítábor, vízitábor)
 • sportágak, játékok és különböző mozgásos tevékenységek oktatásmódszertana
 • stb.

Szakmódszertani (tantárgy-pedagógiai) ismeretek:

 • a testnevelés tanításának elmélete, gyakorlata és módszertana
 • a motoros képességfejlesztés, fittség és versenyzés módszertana
 • tanórai és tanórán kívüli hospitálások, szakmai gyakorlat
 • stb.

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK TESTNEVELŐ TANÁRNAK TANULNI?

 • élménypedagógia - testnevelésÖt évig foglalkozunk veled, hogy a testnevelő tanári összetett feladatkör szakmai hátterét magas szinten elsajátítsd
 • Fiatalos, lendületes, motivált és empatikus oktatói stáb vár rád
 • Felejtsd el a hagyományos testnevelésórákat! Új alapokra helyezzük a testnevelés tanításának módszertanát, melynek központi eleme az élménypedagógia, és amelyben nincs diszkrimináció és fekete pedagógia
 • A Magyar Diáksport Szövetséggel való szakmai kapcsolatunknak köszönhetően a legújabb, legmodernebb oktatásmódszertani, pedagógiai stratégiákat tanítjuk
 • Színvonalas tudományos háttér áll rendelkezésre, mérési lehetőségeket biztosító sporttudományi laboratóriumokkal, kiváló mentortanárokkal
 • A testnevelés és a sport legszéleskörűbb ismereteit és gyakorlatát ismerheted meg
 • Az utóbbi évek legsikeresebb hallgatói Tudományos Diákköri munkacsoportjához kapcsolódhatsz kutató tanáraink irányításával
 • Tudományos- és sportösztöndíjak széles köre áll rendelkezésedre
 • Kettős karrier lehetősége: a tanulás mellett nem kell abbahagynod a sportolást, az egyetemi sportklub (PTE PEAC) és sok más pécsi egyesület kínálatában válogathatsz
 • Magas szintű sporttevékenység esetén kedvezményes tanulmányi rendet kaphatsz
 • Erasmus partnerintézményekben, külföldi részképzések során szerezhetsz kreditet
 • Egy rendkívül összetartó „tesis” hallgatói közösség tagja lehetsz

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG DIPLOMASZERZÉS UTÁN

 • Testnevelés fakultációban való oktatásra és érettségiztetésre felkészítő tanulmányok
 • Doktori tanulmányok

KARRIERLEHETŐSÉGEK

egységes testnevelő tanár - karrier - széles kép

SZAKKÉPZETTSÉGFELELŐS

Dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

E-mail: gyongy