edzői síp - edző alapszak borító
Forrás: Thomas Bethge - Getty Images

Frissítve

2024. febr. 14.

Edző alapszak

________________________________________________________________

Felvételi információk edző alapszakra jelentkezőknek ide kattintva elérhetők

Képzés időtartama: 6 félév

Nappali képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Levelező képzés: állami ösztöndíjas és önköltséges

Képzés nyelve: magyar és angol

Szakképzettség megnevezése: szakedző (a sportág megnevezésével)

edző képzés célja 2 - nagyobb szöveg

A képzés során a hallgatók egy sportágra specializálódnak és annak technikai, taktikai, elméleti és gyakorlati tartalmát magas óraszámban tanulhatják. A gyakorlatorientált sportági képzés ugyanakkor olyan edzéstudományi, társadalomtudományi és medicinális ismeretek megszerzésére épül, amelyekkel a hallgatók megértik az emberi szervezet működését, az egészséges teljesítményfokozás lehetőségeit, a sérülések prevenciójának technikáit és a teljesítménydiagnosztika hátterét. A képzés során a hallgatók olyan pszichológiai, pedagógiai, gazdasági, marketing, kommunikációs és vezetési ismereteket is megszereznek, melyekkel alkalmasak lesznek a sportélet szervezésére és irányítására, az egészséges életmódra való nevelésre.

MIÉRT FONTOS A DIPLOMÁS EDZŐKÉPZÉS?

Az ember testi, lelki és kognitív működése nagyon bonyolult és érzékenyen reagál a környezeti hatásokra. A sportedzés egy rendkívül erős környezeti inger, és bár egészségre kifejtett pozitív hatása jól ismert, a szakszerűtlen sportfoglalkozások vezetése súlyos, egészségre ártalmas hatásokat, vagy nem optimális alkalmazkodást válthat ki, melyre a jelen kor fiataljai kifejezetten érzékenyek, hiszen őket halmozottan érik a különböző civilizációs ártalmak. A mai sportedzés területén jelentős problémának bizonyul az, hogy sok esetben az edzéseket alulképzett vagy képesítés nélküli edzők végzik. Ezért diplomás edzőképzésre van szükség, amelyben felsőoktatási intézmény garantálja a tudományos és gyakorlati ismeretek hiteles átadását és a tudás számonkérését.

A KÉPZÉS SZAKMAI TARTALMA

 • Az emberi szervezet működésének biológiai hátterének tanulmányozása
 • A fizikai aktivitás és élsportedzés emberi szervezetre és személyiségre gyakorolt hatásának tanulmányozása
 • A fizikai aktivitás pedagógiai, pszichológiai és szociológiai vonatkozásai
 • Életkor-specifikus sportági technikai, taktikai és kondicionális felkészítés és edzéstervezés oktatása
 • Edzéshospitálások, edzésvezetési gyakorlat biztosítása magas óraszámban
 • Széles választékon alapuló, egyénileg összeállítható összefüggő sportszakmai gyakorlat
 • A hallgatók tudományos kutatásokba való aktív bevonása
 • Jól felszerelt laboratóriumokban teljesítménydiagnosztikai ismeretek átadása
 • Élvonalbeli sportolók, valamint élvonalbeli sportolókat felkészítő edzők, vendégoktatók meghívása
 • Betekintés sikeres sportklubok szakmai műhelyeibe
 • Hallgatók önálló kutatási lehetőségének biztosítása, Országos Tudományos Diákköri tevékenységbe való bevonása
 • ERASMUS mobilitáson keresztül külföldi tapasztalatszerzés elősegítése
 • Angol nyelvű kurzusainkba behallgatási lehetőség

TANTÁRGYAK, ISMERETKÖRÖK

 • A választott sportág elmélete és gyakorlata (36 kredit): a sportág technikai, taktikai, gyakorlati, oktatásmódszertani és kondicionális alapjai.
 • Sporttudományi ismeretek (26 kredit): az edzéselmélete és módszertana, biomechanika, mozgásszabályozás, életszakaszok és mozgástani alapok, alapozó sportágak, gimnasztika, testnevelési játékok, rekreációs sportok
 • Egészségtudományi ismeretek (28 kredit): humán biológia, anatómia, biokémia, élettan, balesetmegelőzés, sportegészségtan, táplálkozásélettan, terhelésélettan, erőnlétdiagnosztika, sportsérülések, prevenció, rehabilitáció
 • Társadalom és neveléstudomány, pszichológia (36 kredit): Pedagógia, neveléselmélet, köznevelés, didaktika, fejlődéslélektan, sportpszichológia, pedagógiai pszichológia, integrált testnevelés, sportpedagógia, sportszociológia, filozófia, kommunikáció, közgazdaságtan, sportjog.
 • Szervezés- és vezetéstudomány (15 kredit): informatika, tudományos kutatás, sportmenedzsment, sport- és versenyszervezés, táborvezetés, utánpótlás programok
 • Edzéslátogatás, edzésvezetés (12 kredit)
 • Összefüggő szakmai gyakorlat (8 kredit), amely széles választékon alapul, és amelynek elemeit a hallgatók maguk állítják össze

SPECIALIZÁCIÓK

specializációk - nappali képzés 2 - nagyobb betűk

specializációk - levelező képzés 2 - nagyobb betűk

További specializációk levelező tagozaton: atlétika, cheerleading/performance cheer, súlyemelés

MIÉRT ÉRDEMES NÁLUNK EDZŐNEK TANULNI?

 • Három év alatt 2300 kontaktórában foglalkozunk veled, hogy sportágad szakmai hátterét magas szinten elsajátítsd
 • Egy fiatalos, lendületes, motivált és empatikus oktatói stáb vár rád
 • Színvonalas tudományos alapképzést kínálunk, minősített oktatókkal
 • Széleskörű, életkor-specifikus edzésgyakorlat-rendszert tanítunk
 • Betekintés nemzetközi szinten is eredményes klubok szakmai műhelyeibe
 • Jól felszerelt laboratóriumokban oktatunk teljesítménydiagnosztikát
 • Magas szintű hallgatói mentorálást végzünk
 • Kutató tanáraink tudományos munkáiban bekapcsolódhatsz
 • Tudományos és sport-ösztöndíjak széles köre áll rendelkezésedre
 • Kettős karrier lehetősége: a tanulás mellett nem kell abbahagynod a sportolást, Pécsen kiválóak a sportolási lehetőségek
 • Magas szintű sportmúlt esetén kedvezményes tanulmányi rendet kaphatsz
 • Mintegy 20 Erasmus partnerintézményünkben szerezhetsz kreditet

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG DIPLOMASZERZÉS UTÁN

 • Edző MSc
 • Humánkineziológia MSc
 • Rekreáció MSc
 • Sportszervező MSc

KARRIERLEHETŐSÉGEK

 • Gyermek, utánpótlás és felnőtt korosztályú sportolók szakedzője
 • Válogatott sportolóknál, válogatott keretnél szakedző
 • Olyan kondicionális fejlesztési alapokat tanítunk, mellyel akár erőnléti edzővé is válhatsz
 • Az itt megszerzett tudásod alkalmas arra, hogy a fitnesz, egészségfejlesztés, vagy a személyi edzés területén elhelyezkedj
 • Iskolákban a mindennapos testnevelés ellátására délutáni sportfoglalkozásokat is tarthatsz a

SZAKFELELŐS

Dr. Váczi Márk, habilitált egyetemi docens

Sporttudományi és Testnevelési Intézet

Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

E-mail: vaczi