Max Fischer fotója a Pexels oldaláról
Forrás: https://www.pexels.com/hu-hu/foto/no-kez-iras-matematika-5212320/

Frissítve

2022. jan. 7.

Osztatlan matematikatanár szak

 1. Szak neve: okleveles matematikatanár szak
 2. Képzési forma: osztatlan képzés nappali tagozaton, szakpárban
 3. Képzési idő: 10, illetve 12 félév
 4. A diploma megnevezése: okleveles általános iskolai (10 félév), illetve középiskolai matematikatanár (12 félév)
 5. A képzés célja: A képzés célja az iskolai matematika tantárgy oktatására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, pedagógiai kutatási feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a szakterületi, illetve pedagógiai-pszichológiai ismereteiket felhasználva alkalmasak a matematika tanítási és tanulási folyamatainak elsajátíttatására, a tanítási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására, a tanulók matematikai műveltségének, készségeinek, képességeinek kialakítására, fejlesztésére.
 6. Jelentkezés: A szakot ajánljuk mindazoknak, akik a matematika általános- vagy középiskolai oktatását szeretnék hivatásul választani. Rendelkezniük kell az általános rendelkezéseknek megfelelő érettségi vizsgával (jelenleg középszintű). Részt kell vennie az osztatlan tanárképzésre jelentkezők számára előírt alkalmassági vizsgán.
 7. Tantárgyak: Az egyes szakpárok tárgyait a tantervi hálók tartalmazzák, a Karok honlapján megtekinthetők.
 8. Szakpárok: A matematikával szakpárban TTK-s és BTK-s szakok is lehetségesek. A TTK és a BTK együttműködésének keretében a szakpárok vagy az egyik, vagy a másik karon kerülnek meghirdetésre. Ez tartalmi különbséget nem jelent.
 9. Továbbtanulási lehetőségek: A végzett hallgatók tudományos fokozatot szerezhetnek a matematikai vagy matematika-didaktikai doktori iskolákban, vagy továbbtanulhatnak többek között az Alkalmazott matematikus mesterképzési szakon.
 10. A szakmai szépségei: Bertrand Russelt idézve: "A matematika nemcsak igazság, hanem fennkölt szépség is." Pólya György pedig azt vallotta, hogy: "(...) egy matematikai feladattal éppoly jól el lehet szórakozni, mint egy keresztrejtvénnyel, (...) az erőteljes szellemi munka ugyanolyan jó dolog, mint egy erős teniszjátszma. Ha valaki egyszer megízleli a matematika örömét, nem fogja egykönnyen elfelejteni." Hogy az új generációk is részesüljenek ebből az örömből, hogy megtanulják milyen területeken és mire alkalmazható a matematika, az elsősorban a matematikatanárok feladata, akik magas színvonalú szakmai tudással és emberi példamutatással a felnövekvő nemzedékek pályaválasztására is hatással lehetnek.
 11. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A tanári diplomával rendelkezők elsősorban az alap- és középfokú oktatási intézményekben helyezkedhetnek el, képzettségüknek megfelelő tanári munkakörben. Tudományos fokozatot is szerezhetnek, ha felvételt nyernek az érdeklődésüknek megfelelő doktori iskolába. A Dunántúlon a PTE az egyetlen felsőoktatási intézmény, amely osztatlan matematikatanárokat képez. Ez a tény, valamint az, hogy a matematika és a természettudomány szakos végzett tanárokból jelenleg hiány van, növeli végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.
 12. A képzéssel kapcsolatos további információk: A tanárszakos hallgatók kiemelkedő összegű Klebelsberg ösztöndíjban részesülhetnek.

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Tóth László
  egyetemi docens
  E-mail: ltoth
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-615

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail: felveteli
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833