Photo by Javier Quesada on Unsplash
Forrás: https://unsplash.com/photos/qYfwGVNJqSA

Frissítve

2022. jan. 6.

Alkalmazott Matematikus MSc

 1. Szak neve: Alkalmazott matematikus mesterképzési szak
 2. Képzési forma, tagozat: Mesterképzés, nappali és levelező tagozaton
 3. Képzési idő: Alapképzésben: 4 félév
 4. A képzés célja: Az alkalmazott matematikus mesterképzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti, alkalmazott matematikai, informatikai tudással rendelkeznek. Képesek a szerzett tudást ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, logisztikai, kommunikációs, pénzügyi, számítástudományi problémák elemzésére, modellezésére és megoldására alkalmazni. Továbbá a legjobbak képesek doktori képzés keretében elmélyíteni tudásukat.
 5. A diploma megnevezése: Okleveles alkalmazott matematikus
 6. Az ideális jelentkező: Nyitott, érdeklődő, motivált, keményen dolgozó, Matematika BSc, Programtervező informatikus, Gazdasági Informatikus BSc, vagy Matematika tanári diplomával rendelkezik.
 7. Szakirányok, specializációk:
  • Számítástudományi specializáció
  • Specializáció választás nélküli képzés, három ösvény kiválasztása lehetséges: a) Alkalmazott Analízis, b) Operációkutatás, c) Számítógépes modellezés. Az ösvények csak ajánlást jelentenek, így a hallgató a felkínált kurzusok között tetszés szerint válogathat, azaz a 3 ajánlástól eltérő kimenettel is végezhet.
 8. Tantárgyak: Törzsanyag: algebra és számelmélet, analízis, geometria, valószínűség-számítás, matematikai statisztika, diszkrét matematika, operációkutatás, alkalmazott analízis, sztohasztikus folyamatok, algoritmuselmélet.

  Differenciált szakmai anyag operációkutatás szakirányhoz: folytonos optimalizálás, lineáris programozás, nem lineáris programozás, sztohasztikus programozás, játékelmélet, diszkrét optimalizálás, egészértékű programozás 0-1 értékű programozás, kombinatorikus optimalizálás, ütemezéselmélet, operációkutatás számítógépes módszerei, számítógépes módszerek

  Differenciált szakmai anyag számítástudomány szakirány: adatbányászat, adattudomány, komplex hálózatok matematikája, bonyolultságelmélet, algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása, kriptográfia, az adatkezelés és adatvédelem jogi szabályozása, információelmélet, kódok és szimmetrikus struktúrák

  Választható tárgyak: Kvantuminformatika, dinamikus rendszerek, jelek és rendszerek, játékelmélet válogatott fejezetei, információ elemélet, kvantitatív döntések.
 9. Továbbtanulási lehetőségek: A szakot az átjárhatóság lehetőségének maximális biztosítása jellemzi. Nyitott a bolognai folyamat elveinek megfelelően minden más intézmény felé, továbbá a Pécsi Tudományegyetemen folyó interdiszciplináris iskolák irányában is.
 10. "A szakmai szépségei": Kimeríthetetlenek...
 11. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: A régióban megindult és folyó ipari, energetikai, gazdasági, pénzügyi, biztosítási tevékenység képzett szakembereket igényel.
 12. A képzéssel kapcsolatos további információk:

  Szakmai tájékoztatás

  Dr. Szabó Sándor
  egyetemi tanár
  E-mail: szabos
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  Tel/Fax.: (72)-503-615

  Általános tájékoztatás

  PTE TTK Tanulmányi Osztály
  7624 Pécs Ifjúság útja 6.
  E-mail:felveteli
  Tel.: (72)-503-600/24841, Fax.: (72)-503-600/24833