Photo by Janko Ferlič on Unsplash
Forrás: https://unsplash.com/photos/sfL_QOnmy00

Frissítve

2022. jan. 15.

Főbb kutatási témáink

Dr. Prof. Tóth László

Számelmélet: Egy- és többváltozós számelméleti függvények algebrai és analitikus tulajdonságainak vizsgálata. Maradéktagos aszimptotikus képletek levezetése. Ramanujan-Fourier sorfejtések vizsgálata.

Dr. Prof. Jenei Sándor

Nemklasszikus logikák: szubstrukturális logikák, fuzzy logikák és Alkalmazásaik a mesterséges intelligencia területén, Preferenciamodellezés, fuzzy preferenciamodellezés és döntéselmélet, Algebra: félcsoportelmélet.

Dr. Prof. Szabó Sándor

Diszkrét optimalizálás és alkalmazásai, különös tekintettel a nagy teljesítményű számításokra.

Dr. Prof. Rajkó Róbert

A kemo-, bio-, környezetstatisztika, valamint a kemometria, biometria, environmetrika multidiszciplináris területei. Tudományos kutatásai középpontjában az adatértékelési problémák, folyamatok, módszerek egy holisztikus rendszerként történő kezelése áll, amely a lehető legtöbb információ kinyerését ígéri a kémiai, klinikai, biológiai, -omikai stb. mérésekből (ezek gyakran kvantitatív/kvalitatív big data kihívásokat eredményeznek).

Dr. habil. Pap Margit

Fourier és wavelet analízis: hiperbolikus és wavelet transzformáltakra és ezek alkalmazásaira vonatkozó vizsgálatok. Matematikai módszerek alkalmazása a jelfeldolgozásban.

Dr. habil Laczkó József

Emberi végtagmozgások kinematikai és kinetikai tulajdonságainak vizsgálata 3D mozgásanalizáló és izomelektromosságot mérő berendezéssel. Az emberi mozgás szabályozásának matematikai és számítógépes modellezése. Ember-Gép kapcsolat fejlesztése. Gerincvelősérülés következtében végtag-bénult személyek elvesztett mozgási funkcióinak helyettesítése mesterséges szabályozással, számítógép-vezérelt funkcionális elektromos izomingerléssel.

Dr. Zentai Norbert

Nagy frekvenciájú elektromágneses terek (3G/4G/WiFi stb.) paramétereinek mérése, elemzése, azok lehetséges hatásainak vizsgálata a humán kognitív működésre. Humán viselkedéses vizsgálatok (kognitív teljesítmény, motoros funkciók, fáradás stb.). EEG mérése, elemzése, számítógépesített pszichológiai tesztek alkalmazása, kiértékelése. Humán mozgások mérése nagy precíziójú mérőberendezésekkel és az így kapott adatok elemzése, értékelése. Két- és háromdimenziós mozgások elemzése mélytanuló (deep learning, neural networks) algoritmusok alkalmazásával képi anyagokon. Látás, retinális működés modellezése.

Dr. Ruff János

Véges geometriai struktúrák, kapcsolódó gráfelméleti kérdések, speciális kombinatorikus tulajdonságokkal leírt ponthalmazok vizsgálata. Speciális gráfok metrikus dimenziójára vonatkozó korlátok bizonyítása. Algebrai gráfelméleti kérdések. Éltranzitív bicirkulánsok jellemzése.

Dr. Hetesi Zsolt

Energetikai rendszerek modellezése: órás és perces terhelési adatsorok makroszkopikus jellemzőinek hibaterjedése, okos hálózati eszközök modellezési megjelenítése VER (villamos energiarendszer) terhelés modellekben