oszcilláló reakció
Forrás: https://nicolasstrappini.com/2016/07/04/oscillating-reactions/#jp-carousel-3987

Frissítve

2024. márc. 8.

Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék

angol zászlóÜdvözöljük a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszékének honlapján!

A Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék (2021-ig Általános és Fizikai Kémia Tanszék) a jogelőd Tanárképző Főiskola Kémia Tanszéke, majd az Elméleti Kémiai Kutatócsoport, továbbá Kémia és Biokémia Tanszék működését követően 1996-ban jött létre. Az 1996-ban megalakult tanszék vezetésével Dr. Nagy Géza egyetemi tanárt bízták meg, aki 2009-ig irányította az oktatói, kutatói munkát, 2009-től a tanszék vezetője Dr. Kunsági-Máté Sándor egyetemi docens volt, 2018-tól pedig Dr. Lente Gábor egyetemi tanár.

A tanszék munkatársai

Oktatás

A tanszék eredeti oktatási feladata a kémia tanár szakos hallgatók fizikai kémia oktatása volt, ami a 2000-től indult új szakok beindulásával bővült. Jelenlegi oktatási területei a kémia BSc és vegyész MSc, környezettan BSc, környezettudomány MSc, biológus, gyógyszerész és szőlész-borász mérnöki képzésekben jelennek meg.

A tanszék a PTE-n működő Kémia Doktori Iskola egyik fontos bázisaként részt vesz a doktori képzésben.

Kutatás

A tanszéken folyó kutatásokról részletesebben olvashat az itt működő kutatócsoportok oldalain:

Elektrokémiai Kutatócsoport

Matematikai Reakciókinetika Kutatócsoport

Fotokémiai Kutatócsoport

Kémia Szakmódszertan Kutatócsoport

A tanszék munkatársainak publikációi letölthetőek a Munkatársak menü alatt (az adott munkatárs nevére, majd az MTMT linkre kattintva), vagy összesítve az MTMT adatbázisból.