Frissítve

2023. dec. 17.

KEMNA1201 és OTLKEM0501 – Fizikai kémia I. előadás

angol zászlóElőadások anyaga (pdf):

Tökéletes és reális gázok
A termodinamika I. főtétele
Termokémia
A termodinamika II. és III. főtétele
Kémia potenciál (egykomponensű rendszerek)
Többkomponensű rendszerek
Illékony folyadékok elegyei
Fázistörvény
Kémiai egyensúly (általános)
Kémiai egyensúly (konkrét rendszerekben)
Homogén egyensúlyi elektrokémia
Heterogén egyensúlyi elektrokémia

Ábraelemzések (WOLFRAM Demonstrations):

Boltmann-gáz
Gáznyomás-szimuláció
Maxwell-eloszlás
Kompresszibilitási együtthatók
van der Waals-gázok kompresszibilitása
Reális gázok van der Waals-egyenlete
Reverzibilis és irreverzibilis térfogati munka
Ideális gáz Carnot-ciklusa
Reverzibilis és irreverzibilis Carnot-ciklus
Hőmérsékletváltozások ideális gázokban
Ideális gázok statisztikus termodinamikája
A hidrogén moláris hőkapacitása
Látens hők
Kritikus állapotú folyadékok
Egykomponensű fázisdiagramok
Clausius-Clapeyron-egyenlet
Elegyedési entrópia
Fázisszabály
Henry-tövény
Kétkomponensű folyadékelegyek gőznyomása
Emelőszabály
Reális folyadékelegyek
Nem elegyedő folyadékok
Gőz-folyadék-folyadék egyensúly
Szilárd-szilárd-folyadék egyensúly
Komponenshozzáadás gőz-folyadék rendszerhez
Komponenshozzáadás azeotróp elegyhez
Galvánelem citromból

Osztályozás:

Szóbeli vizsga vagy a jegymegajánló ZH-n megszerzett jegy (ez utóbbi csak 4-es vagy 5-ös lehet).

Jegymegajánló ZH:

  • időpontja: 2023. december 18., 10:00-12:00
  • helye: A117

A jegymegajánló ZH-n alapösszefüggéseket, definiciókat, ábrákat kell megadni, feleletválasztós kérdésekre válaszolni, valamint a tételsorban szereplő témák közül általunk megadottakról rövid esszét írni.

Amennyiben a jegymegajánló ZH-n elért teljesítmény 75% feletti, akkor ez alapján a hallgató megajánlott jegyet kap (75% felett jó (4), illetve 90% felett jeles (5) érdemjegyet); ennek elfogadása esetén szóbeli vizsgát már nem kell tennie.

Jegymegajánló ZH minta

Szóbeli vizsga részletes leírása:

A vizsga egy rövid zárthelyi dolgozattal kezdődik. Ennek során a hallgató alapösszefüggések, definíciók megadásával igazolja felkészültségét. A zárthelyi dolgozat sikertelensége (50% alatti eredmény) elégtelen osztályzatot eredményez.
A zárthelyi kérdések 50%-át sikerrel megoldó hallgatók a tételsorból két tételt húznak és felkészülési idő után ezekből a tételekből felelnek. A felelet a tételekről szóló beszámolóval kezdődik, majd a felmerülő, a tananyaggal kapcsolatos egyéb kérdésekre adott válaszokkal folytatódik. A vizsgajegyet ez alapján a felelet alapján kapják a hallgatók.
A vizsgát megelőző rövid zárthelyi dolgozatot nem kell megírni abban az esetben, ha a hallgató a jegymegajánló ZH-n legalább 50%-ot ért el.