kémia könyv molekula
Forrás: https://www.istockphoto.com/hu/fot%C3%B3k/chemistry-book

Frissítve

2024. febr. 7.

Szakdolgozat és diplomamunka

angol zászlóSzakdolgozat- és diplomamunka témák BSc és MSc hallgatóknak (témavezető szerint ABC-sorrendben):

A témavezető elérhetőségeit megtalálja a nevére kattintva.

Részletesebb témaleírásért kattintson a téma címére.

A szakdolgozati témák a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben kerülnek meghirdetésre.

Témavezető(k): Téma címe:
Dr. Agócs Attila Karotinoid konjugátumok szintézise és farmakológiai vizsgálata
Dr. Agócs Attila Hidrofil karotinoidszármazékok előállítása
Dr. Agócs Attila Kurkumin-karotin konjugátumok előállítása
Dr. Balogi Zsolt A Hsp70 lipid membrán kölcsönhatása
Dr. Boros Borbála Folyadékkromatográfia
Dr. Boros Borbála Mézek polifenolos vegyületeinek tanulmányozása LC-MS vizsgálati módszerrel
Dr. Bognár Balázs Funciós csoportok szelektív redukciója H-cube berendezéssel, nitroxidok jelenlétében
Dr. Czéh Árpád Immunanalitikai módszerek kismolekulák kimutatására
Dr. Dörnyei Ágnes Bakteriális endotoxinok tömegspektrometrián alapuló szerkezetmeghatározása
Dr. Felinger Attila Kromatográfia
Dr. Gulyás Gergely Karotinoidok és egyéb bioaktív vegyületek hibridjeinek előállítása
Dr. Horváth Attila Oldatkinetika
Dr. Horváth Attila Összetett kinetikai jelenségeket mutató kémiai rendszerek vizsgálata
Dr. Kálai Tamás Nitroxidokkal módosított biomolekulák szintézise
Dr. Kálai Tamás Paramágnesesen módosított heterociklusok szintézise
Dr. Kálai Tamás Paramágnesesen módosított biomolekulák és gyógyszerek
Dr. Kégl Tamás Energiadekompenzációs analízis a fémorganikus kémiában
Dr. Kiss András Elektroanalitika
Dr. Kiss László Szerves bevonatok elektrokémiai úton történő előállítása különböző alkalmazásokhoz
Dr. Kollár László Foszfa-koronaéterek mint ligandumok alkalmazása átmenetifém komplexekben
Dr. Kollár László Benzofurán származékok biológiai hatásának vizsgálata
Dr. Kollár László Liponsav származékok biológiai hatásának vizsgálata
Kőnigné Dr. Péter Anikó Potenciálisan veszélyes környezeti szennyezők vizekben
Dr. Lambert Nándor Csaba Mikotoxinok elemzése tomegspektrometriával kapcsolt folyadékkromatográfiával.
Dr. Lente Gábor Matematikai reakciókinetika vizsgálatok
Dr. Lente Gábor Kémiai szakmódszertani fejlesztések (kémiatanár szakos hallgatóknak)
Línzembold Ildikó Karotinoidok kovalens kapcsolása polifenolokkal
Dr. Nagy Veronika Természetes karotinoidok szintetikus módosítása és a termékek farmakológiai vizsgálata
Dr. Nagyné Dr. Zengő Lívia Korszerű ötvözetekben alkalmazott fémek meghatározása specifikus elemanalitikai módszerekkel
Dr. Ősz Katalin Fotoreakciók kinetikai vizsgálata
Pápayné Dr. Sár Cecilia Paramágneses aminosavak szintézise
Pápayné Dr. Sár Cecília Paramágneses acetecetészter származékok szintézise és továbbalakításai
Pápayné Dr. Sár Cecília Hipervalens jódvegyületek alkalmazása nitroxidok jelenlétében
Dr. Pernyeszi Tímea Természetes és mesterséges tároló magminták jellemzése műszeres analitikai módszerekkel, és azok adszorpciós tulajdonságai szervetlen és szerves anyagokra vonatkozóan
Dr. Pongrácz Péter Módosított koronaéterek platina és ródium komplexeinek vizsgálata
Dr. Pongrácz Péter Homogénkatalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata vegyes nukleofilekkel
Dr. Pongrácz Péter Homogén katalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata
Dr. Pongrácz Péter Átmenetifém-komplexek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiával
Dr. Pongrácz Péter Átmenetifém-komplexek a homogén katalízisben
Dr. Takács Attila Jód-(hetero)aromások palládium-katalizált aminokarbonilezési reakcióinak vizsgálata
Dr. Takács Attila Gyakorlati jelentőségű N-nukleofilek alkalmazása modellvegyületek palládium-katalizált aminokarbonilezési reakciókban

A szakdolgozat és diplomamunka követelményei:

A Természettudományi Kar dékánjának utasítása a szakdolgozat/diplomadolgozat készítés egységes kari szabályairól (2/2021 (V.13.) számú dékáni utasítás, módosítva: 2023.09.22.)

Bírálati szempontrendszer hagyományos, kutatáson alapuló dolgozathoz (a bírálati űrlapot a NEPTUN rendszerben kell kitöltenie a témavezetőnek és a bírálónak, az ebben a dokumentumban található szempontrendszer alapján.)

A szakdolgozatok elkészítésével kapcsolatos kari dokumentumok, illetve az aktuális védések időpontja (a TTK oldalán)