PhD értekezés
Forrás: https://www.discoverphds.com/advice/doing/what-is-a-phd-thesis

Frissítve

2022. febr. 14.

Tantárgyak

A PhD-képzés elméleti kurzusok (azonos témakörbe tartozó előadások összessége), gyakorlati kurzusok (módszer-elsajátítás) és kutatási témák vezetése formájában történik. Az elméleti kurzusok a kémia összes területét, a szervetlen kémia, szerves kémia, analitikai kémia, fizikai-kémia, elméleti kémia, biokémia, környezeti kémia felölelik. Lehetőség van más, természettudományi és orvosi Doktori Iskolák kurzusain való részvételre.

A doktori képzésben meghirdetett tantárgyak:

A tantárgy megnevezése A tantárgyat oktató neve
HPLC és LC-MS vizsgálati módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása Dr. Boros Borbála
Mikrochip alapú elválasztástechnikai módszerek Dr. Csóka Balázs
Az EPR spektroszkópia alapjai Dr. Dergez Tímea
EPR spektroszkópia gyakorlati alkalmazása Dr. Dergez Tímea
Tömegspektrometria Dr. Dörnyei Ágnes
Kemometria Dr. Felinger Attila
Elválasztástudomány Dr. Felinger Attila
Reakciókinetika és nemlineáris dinamika Dr. Horváth Attila
Fehérje-bioanalitika Dr. Kilár Ferenc
Biokémiai elválasztásmódszerek. Kapilláris elektroforézis Dr. Kilár Ferenc
Az endotoxin és Gram-negatív baktériumok szepszise Dr. Kocsis Béla
Királis vegyületek sztereokémiája Dr. Kollár László
Szteroidok kémiája Dr. Kollár László
Optikai kémiai érzékelők Dr. Kovács Barna
Host-guest kölcsönhatások fluoreszcenciás vizsgálata Dr. Kunsági-Máté Sándor
Elméleti kémiai szerkezetvizsgálatok Dr. Kunsági-Máté Sándor
Kvantummechanika a fizikai kémiában Dr. Lente Gábor
Matematikai módszerek a fizikai kémiában Dr. Lente Gábor
Antibiotikumok és kemoterapeutikumok Dr. Lóránd Tamás
Korszerű elektroanalitikai módszerek Dr. Nagy Géza
Szelektív kémiai érzékelők Dr. Nagy Géza
Szilárd/folyadék határfelület jellemzése a környezeti rendszerekben: talaj és víz (bio)remediációja Dr. Pernyeszi Tímea Judit

Külföldi meghívottak által meghirdetett előadások:

A Doktori Iskolában oktatóként közreműködő külföldi vendégprofesszorok kurzusainak adatai (a kurzusokon nemcsak a Kémia Doktori Iskola hallgatói vettek részt):

Az előadás témája Az előadó neve
Introduction to HPLC
6 óra (8 hallgató)
Prof. Milan Hutta (Szlovákia)
Micelles in HPLC and Sample Pretreatment
4 óra (8 hallgató)
Prof. Milan Hutta (Szlovákia)
Electrophoretic analysis of allergens
4 óra (4 hallgató)
Prof. Gabriel Peltre (Franciaország)
Hyphenation of flow-injection sample processing with HPLC and capillary electrophoresis systems
4 óra (8 hallgató)
Dr. Ewa Pobozy (Lengyelország)
Capillary zone electrophoresis on-line coupled with capillary isotachophoresis. A general view
6 óra (8 hallgató)
Prof. Dusan Kaniansky (Szlovákia)
Simulation programs for capillary electrophoretic techniques. Could they be useful?
8 óra (8 hallgató)
Dr. Jozef Marák (Szlovákia)
HPLC-determination of antiepileptics and cathecholamines
4 óra (8 hallgató)
Prof. Elena Tzvetanova (Bulgária)
Fundamentals of chirality
4 óra (8 hallgató)
Prof. Gerald Gübitz (Ausztria)
Flow-injection analysis
4 óra (8 hallgató)
Prof. Gerald Gübitz (Ausztria)