PhD értekezés
Forrás: https://www.discoverphds.com/advice/doing/what-is-a-phd-thesis

Frissítve

2022. febr. 3.

Felvételi

angol zászlóA doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű/levelező (főállású munkaviszony melletti, önköltséges) forma. A doktori iskola képzéseire az online felületen lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból is értesülhetnek. A felvételi meghallgatás vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

1. A Felvételi Vizsgabizottság:

A bizottság 3 tagú, elnöke a Doktori Iskola vezetője és két, professzor törzstagja. A vizsgáról jegyzőkönyv készül. A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja - beleértve a jegyzőkönyvek elkészítését is - az adminisztrációjáért felelős munkatárs(ak) feladata, amelynek elvégzését a tanács titkárának irányításával végzik.

2. Felvételi feltételek:

  • MSc, vagy MA végzettség, egyetemi természettudományi, gyógyszerész vagy orvosi diploma, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, biotechnológus diploma
  • C típusú középfokú állami - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga egy világnyelvből.

A beadott anyagok és a felvételi eredménye alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül - a legalább 67%-os teljesítményt nyújtók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsor a vizsgák lezárultával nyilvánosságra kerül. A felvételről szóló végleges döntést a Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

Jelentkezési határidő: május 22., 23:59

A doktori iskolába való jelentkezés űrlapjának nyomtatott, aláírt, szkennelt formáját a következő címre várjuk: kemiadi.secretary.

Online jelentkezési űrlap

Egyetemi Doktori Szabályzat

3. További információ a jelentkezéssel kapcsolatban:

A PhD képzésre jelentkezési díj: 9000 Ft

A jelentkezési díj banki átutalással fizethető az alábbi számlaszámra, a megfelelő témaszám megjelölésével:

  • Egyetem bankszámlaszáma: 10024003-00282716-00000000
  • IBAN: HU30 1002 4003 0028 2716 0000 0000
  • A közleménybe kérjük a következőt írják: "jelentkező neve, témaszám (6 számjegy, lásd alább), PhD jelentkezés"
    • 140185 (önköltséges)
    • 140186 (ösztöndíjas)