PhD értekezés
Forrás: https://www.discoverphds.com/advice/doing/what-is-a-phd-thesis

Frissítve

2024. máj. 13.

Felvételi

angol zászlóA doktori képzésnek két formája van: a teljes idejű (ösztöndíjas, vagy önköltséges) és a részidejű/levelező (főállású munkaviszony melletti, önköltséges) forma. A doktori iskola képzéseire az online felületen lehet jelentkezni. A képzésre való felvétel lehetőségéről az érdeklődők az egyetemen, valamint a társintézményeknél kihelyezett, ill. újsághirdetésben megjelentetett pályázati felhívásból is értesülhetnek. A felvételi meghallgatás vizsgabizottság előtt zajlik, a jelentkezők a felvételi időpontjáról értesítést kapnak.

1. Felvételi Vizsgabizottság:

A bizottság 3 tagú, elnöke a Doktori Iskola vezetője és két, professzor törzstagja. A vizsgáról jegyzőkönyv készül. A felvételi vizsga szervezése, adminisztrációja - beleértve a jegyzőkönyvek elkészítését is - az adminisztrációjáért felelős munkatárs(ak) feladata, amelynek elvégzését a tanács titkárának irányításával végzik.

2. Felvételi feltételek:

MSc, vagy MA végzettség, egyetemi természettudományi, gyógyszerész vagy orvosi diploma, vegyészmérnöki, környezetmérnöki, biotechnológus diploma.

A beadott anyagok és a felvételi eredménye alapján a felvételi vizsgabizottság rangsort állít fel a felvételizők között, ezt követve - a mindenkori keretszámon belül - a legalább 67%-os teljesítményt nyújtók nyerhetnek felvételt. A teljes rangsor a vizsgák lezárultával nyilvánosságra kerül. A felvételről szóló végleges döntést a Természettudományi Doktori és Habilitációs Tanács hozza meg. A döntések ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban jogsértés esetén panasz nyújtható be az Egyetemi Doktori Tanácshoz. A pályázókat a Dékáni Hivatal értesíti a döntésről, elutasítás esetén indoklással.

Jelentkezési határidő: folyamatos

Képzés indulása: Jelentkezési határidő: Felvételi (szóbeli) időpontja: Pótjelentkezési határidő: Pótfelvételi (szóbeli) időpontja:
2023. szeptember 2023. május 31. 2023. június 28.
2024. február 2024. január 24. 2024. január 26.
2024. szeptember 2024. május 31. 2024. június vége
(pontos dátum hamarosan)
2024. augusztus vége
(pontos dátum hamarosan)
2024. szeptember
(pontos dátum hamarosan)

A doktori iskolába való jelentkezés űrlapjának nyomtatott, aláírt, szkennelt formáját a következő címre várjuk: kemiadi.secretary.

PTE Doktori Iskoláinak jelentkezési felülete

Online jelentkezési űrlap (belépéshez szükséges a NEPTUN kód és jelszó)

Az online jelentkezési űrlap kitöltésekor feltöltendő dokumentumok:

Kötelezően feltöltendő (pdf formátumban):

 • önéletrajz,
 • kutatási téma leírása (1-2 oldal terjedelemben),
 • témavezető véleménye a kutatási témáról,
 • 2 oktató ajánlása,
 • diploma, valamint a választott képzési programhoz tartozó tárgyakból elért eredmények
  VAGY (ha még nincs "kézben" a diploma, de az abszolutórium és a záróvizsga sikeres volt)
  igazolás a diplomaosztó időpontjáról (ehhez egy igazolás minta itt letölthető),
 • eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.

Opcionális (szintén pdf formátumban):

 • munkahelyi igazolás,
 • nyelvismeretet igazoló okirat.

3. További információ a jelentkezéssel kapcsolatban:

A PhD képzésre jelentkezési díj: 9000 Ft

A jelentkezési díj banki átutalással fizethető az alábbi számlaszámra, a megfelelő témaszám megjelölésével:

 • Egyetem bankszámlaszáma: 10024003-00282716-00000000
 • IBAN: HU30 1002 4003 0028 2716 0000 0000
 • A közleménybe kérjük a következőt írják: "jelentkező neve, témaszám (6 számjegy, lásd alább), PhD jelentkezés"
  • 140185 (önköltséges)
  • 140186 (ösztöndíjas)