kids in classroom raising hand
Forrás: https://decker.com/blog/raise-those-hands-high/

Frissítve

2024. jan. 31.

Kémiatanár képzés

A 2022/23-as tanévtől kezdődően változott a tanárképzés rendszere!

Nappali, osztatlan tanárképzés

A tanárképzés egységes, nem különül el az általános iskolai- és a középiskolai tanításra feljogosító képzés, és időtartama egységesen 10 félév lesz. Ez a szakpáros képzés felkészít az általános iskolai és a középiskolai tanári munkára egyaránt, a szakképzettség megnevezése: pl. biológia-kémia szakos tanár, kémia-matematika szakos tanár.

Meghirdetett "kémiás" szakpárok:

Az emelt szintű érettségire való felkészítésre és vizsgáztatásra az a tanár lesz jogosult, akinek ún. szaktanári képesítése van, amit legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező tanár szerezhet meg további két félév alatt. A szakképzettség megnevezése: pl. kémia szaktanár.

Osztatlan tanárképzési szakok tantervei

Levelező, rövid ciklusú tanárképzés

Levelező tagozaton, tanári át- és továbbképző programjainkban a legkülönbözőbb bemeneti diplomákkal szerezhető tanári, illetve szaktanári végzettség. Az úgynevezett „rövid ciklusú” mesterszintű tanárképzésben a bemeneti oklevéltől függően két- vagy négyféléves képzési idő alatt szerezhető újabb tanári szakképzettség vagy szaktanári szakképzettség.

  • Kétféléves tanári szakjainkra az adott, általános iskolai szintű tanári oklevéllel, vagy diszciplináris mesterszintű oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, illetve a program diszciplináris mesterszintű képzéssel párhuzamosan is elvégezhető.
  • Négyféléves, tanári és újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéseinkre tanítói vagy tanári szakképzettség birtokában lehet jelentkezni.
pte ttk kémia robbanás

Tájékoztató a tanárszakok iránt érdeklődőknek a Tanárképző Központ oldalain

További információ az egységes tanárképzésekről a Természettudományi Kar oldalain

Tovább a Felvi.hu oldalra