Frissítve

2023. jan. 9.

Dr. Ősz Katalin

egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes

Kémiai Intézet

Fizikai Kémia és Anyagtudomány Tanszék

A/110

24208, 63859

30/1774073


Kutatási terület:

  • Ce(III) és komplexei által katalizált fotokémiai vízbontás mechanizmusa
  • Szubsztituált 1,4-benzokinonszármazékok fotokémiája és redoxireakciói

Weboldal: http://oszk.ttk.pte.hu/magyar.html