Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék

angol zászló

Tanszékvezető: Dr. Varga Gábor

A tanszék feladata a környezetünkben működő természeti folyamatok térbeli kölcsönhatásainak megismerése. Oktatási tevékenységünk rendkívül széleskörű: munkatársaink részt vesznek a földrajz alap- és a geográfus mesterképzésben, a földtudományi alapképzésben, a geoinformatikai mesterképzésben, az osztatlan tanárképzésben, valamint a Földtudományi Doktori Iskola doktori képzésében is. A klasszikus tantermi előadásokon túl a természetföldrajzi laboratóriumban, illetve a tanszék által szervezett terepgyakorlatokon, vagy akár workshop-okon a hallgatók gyakorlati ismereteket is szereznek, szerezhetnek. A természetföldrajzi folyamatok tanulmányozását és bemutatását szolgálja a két modellező terepasztal, a nagypontosságú GPS, a földradar (GPR), a meteorológiai állomás, a beütőkalapácsos bolygatatlan mintavevő és a nagyfelbontású képeket készítő drónok is.
A tanszék több izgalmas nemzetközi projektben is részt vesz. Ezek például a fenntartható mezőgazdasággal és felszínhasználat megválasztásával foglalkoznak, amelyek elősegíthetik a környezetbarát technológiák elterjesztését és alkalmazását. Kutatásaink továbbá elősegítik a villámárvizek okozta károk mérséklését, a hazánkban található fosszilis periglaciális jelenségek, illetve a fosszilis és recens csuszamlások formaképzésének és működésének megértését. Talajtani kutatásaink a talajok típusainak és vízháztartásának jobb megismerését szolgálják és a klímaváltozás környezeti hatásait mérséklik. Kiterjedt hidrometeorológiai és talajtani monitoringhálózatunk pedig nem csak értékes adatokat, hanem izgalmas kutatási témákat is szolgáltat hallgatóink számára.

Tanszékünkön zajló projektjeinkről itt tájékozódhat.