Maszájok Tanzániában
Forrás: Fotó: Trócsányi András

Frissítve

2023. febr. 1.

Munkaerőpiaci Kutatócsoport

A csoport tagjai:

Dr. Tésits Róbert, egyetemi docens (csoportvezető)
Dr. Alpek B. Levente, adjunktus
Dr. Juhász Gábor, egyetemi docens
Dr. Vámosi Tamás, egyetemi docens

1. Munkaerőpiaci szenzitivitás, válságállóság és területi ellenállóképesség vizsgálata

A 21. században folyamatosan jelenlévő globális, regionális és lokális kihívások (például globális gazdasági válságok, COVID-19 világjárvány hatásainak), illetve azok többdimenziós társadalmi-gazdasági, területi következményei különösen indokolttá teszik a makro-, mezo- és mikroszintű strukturális trendek térbeli és időbeli nyomon követését, monitorozását és a kihívásokra adható válaszok kidolgozásának támogatását.

A fentiekkel összefüggésben kutatásaink különböző térökonometriai és mélyfúrásjellegű kvalitatív vizsgálati módszerekre alapozva, a területi és időbeli folyamatok többváltozós indexálásával célozzák a területi differenciáló faktorok azonosítását, majd a fenti jelenségek hatásainak, ok-okozati összefüggéseinek feltárását. Tesszük ezt annak érdekében, hogy a jelenkori folyamatokról naprakész információval szolgálhassunk, elősegítve a térszerkezeti változások mögött meghúzódó makro-, illetve mikrogazdasági trendek értelmezését. A kutatási irány eredményei hasznosak lehetnek mindazoknak, akik a magyarországi társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok hatékonyságának növelésében érdekeltek, a kutatóknak, és a témában döntéshozói felelősséggel bíróknak egyaránt.

Fontosabb publikációk

Magyarország „válságszenzitivitás” településtípusainak területi rendszere
Magyarország „válságszenzitivitás” településtípusainak területi rendszere

2. Foglalkoztathatóság és alkalmazkodóképesség munkaerőpiaci területi vonatkozásai

A globális és lokális ellátási láncok folyamatosan változó erőforrás-igénye és erőforrás-hatékony rendelkezésre állásának biztosítása, alapvető jelentőségű lehet egyes területek versenyképességének növelése szempontjából. Az erőforráskészlet megfelelő ismerete, a munkaerőpiaci és egyéb elvárásokkal összefüggésben megjelenő szempontok szerinti vizsgálata hozzájárulhat a termelési rendszerek hatékonyságának fokozásához egyúttal a területi differenciák mérsékléséhez, a célirányos és hatékony területi tervezés elősegítéséhez.

A jelen kutatási irány keretében – a PTE BTK Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszékkel együttműködve – kiemelt figyelmet fordítunk a munkaerő, a humán tőke területi rendelkezésre állásának, minőségének és azok változási folyamatainak nyomon követésére, tekintettel nem csak a strukturális, területi, adott esetben települési szintű sajátosságok vizsgálatára, de az azok javítását célzó foglalkoztatáspolitikai programok monitoringozására is. Az új módszertani megközelítésünk lehetőséget biztosít a foglalkoztathatóságban mutatkozó nemzetközi területi különbségek, illetve hatótényezők feltárására is. Ennek keretén belül együttműködünk a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Földrajzi és Regionális Tanszéke, az Ostravai Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke, valamint a Varsói Egyetem Közgazdaságtudományi Karának kutatóival. Az így kapott eredmények hozzájárulhatnak a telephelyválasztás, a térrendszerek, tervezése, organizációja elősegítéséhez, úgy a kapcsolódó döntések hatékony meghozásához, mint a mögöttes folyamatok ok-okozati összefüggéseinek megismeréséhez.

Településtípusok foglalkoztathatósági viszonyaik alapján
Településtípusok foglalkoztathatósági viszonyaik alapján

Fontosabb publikációk

  • Tésits, R., Alpek, B. L., Hoványi, G., & Lendvai, T. (2022). A possible new direction for employment strategies in rural areas: Theoretical foundation for the assessment of employability. Eastern European Countryside, 27(1), 37-63. https://doi.org/10.12775/eec.2021.002
  • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2020). Measuring Regional Differences in Employability in Hungary. Applied Spatial Analysis and Policy, 13(2), 329-347. https://doi.org/10.1007/s12061-019-09306-6
  • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2019). A foglalkoztathatóság mérési lehetőségei és térszerkezete Magyarországon. Területi Statisztika, 59(2), 164-187. https://doi.org/10.15196/TS590402
  • Alpek, B. L., & Tésits, R. (2019). A foglalkoztathatóság térszerkezeti és települési dimenziói Magyarországon. Területi Statisztika, 59(4), 381-399. https://doi.org/10.15196/TS590402
  • Kovács, M., Nemeskéri, Zs., & Vámosi, T. (2022). A munkaképesség meghatározó tényezői adott nagyvállalat logisztikai területén (I. rész). Új Munkaügyi Szemle, 3(3), 39–53.

3. Az alternatív foglalkoztatás és a szociális gazdaság szerepe a felzárkóztatásban

Az európai foglalkoztatás- és regionális politika fő áramának megfelelően a demográfiai csoportokon túl (idősek és fiatalok), kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci-területi esélyeinek vizsgálatára (pl. romák, megváltozott munkaképességűek). A versenyszféra rugalmas (non-standard) foglalkoztatási formái mellett vizsgáljuk a nonprofit, valamint az állami/önkormányzati szféra által a hátrányos helyzetű térségek és társadalmi csoportok számára kínált lehetőségei alkalmazásának területi hatékonyságát (szociális gazdaság, szociális szövetkezetek, közfoglalkoztatás). A tématerülethez kapcsolódóan – a PTE BTK Társadalmi Felzárkózás és Szociális Gazdaság Kutatóközponttal együttműködve - kiemelt célunk tehát a szociális/szolidáris gazdaság hazai és nemzetközi szinteken történő kibontakozásának és működésének hátterében meghúzódó társadalmi és gazdasági folyamatok, valamint az említett szektor terület felzárkóztatásra ható folyamatainak vizsgálata a fenntartható fejlődés és a társadalmi felzárkóztatás kontextusában.

Fontosabb publikációk

  • Tésits, R., Alpek, B. L., & Kun, A. (2015). Az új típusú szociális szövetkezetek területileg eltérő foglalkoztatási szerepe. Területi Statisztika, 55(3), 254–272.
  • Tésits, R., & Alpek, B. L. (2017). Social Innovations for the Disadvantaged Rural Regions: Hungarian Experiences of the New Type Social Cooperatives. Eastern European Countryside, 23(1), 27–49. https://doi.org/10.1515/eec-2017-0002
  • Juhász, G., Vojtek, É., & Borda, V. (2020). Designing Strategy for the Development of Social/Solidarity Economy. Humán Innovációs Szemle, 11(2), 4–18.
  • Juhász, G., & Dózsa, Zs. (2022). Creating a Model for the Implementation of Social / Solidarity Economy in Local Economic Context as Part of a Project. Humán Innovációs Szemle, 13(1), 4–21.
Ezer főre jutó szociális szövetkezetek száma
Ezer főre jutó szociális szövetkezetek száma