Prinz díjasok
Forrás: FFI

Frissítve

2023. máj. 9.

Prinz Gyula díj

(Prinz Gyula [1882-1973] a földrajztudományok professzora,
akadémikus, dékán, rektor emlékére)

A Prinz Gyula Díj célja a föld- és földrajztudomány területén végzett kiemelkedő oktatói, nevelői és tudományos kutatómunkát végző oktatók, kutatók és hallgatók tevékenységének elismerése. A díjat az intézet oktatóinak jelölése alapján az Intézeti Tanács ítéli oda, mégpedig két, egy professzori és egy ifjúsági kategóriában. Az előbbiben olyan kutatókat tüntetünk ki vele, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, oktatói, nevelő munkásságukkal is hozzájárultak a hazai geográfia és földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetéhez. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik tehetségüknél fogva reményeink szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földrajz- és földtudomány fejlődését, és tudományterületükön már eredményekkel is bizonyították rátermettségüket. A díjat arról a Prinz Gyula professzorról neveztük el, akiben a pécsi földrajzi tudományos műhely megalapítóját tiszteljük.

A díj névadójának rövid életrajza
Prinz Gyula a Wikipedián
Prinz Gyula az ELTE magyar földrajzi felfedezőket bemutató oldalán
Prinz Gyula műveinek bibliográfiája

A díjat elnyert kutatók

Év Professzori kategória Ifjúsági kategória
1998 Krajkó Gyula (†)

geográfus, a Szegedi Tudományegyetem professzora, a hazai gazdaságföldrajz kiemelkedő alakja
Dezső József

Endrédi Melinda
1999
Kőszegfalvi György

településtervező, urbanista, a PTE Földrajzi Intézetének professzora, a pécsi terület- és településfejlesztés szakirány egyik létrehozója
Sebe Krisztina

Horváth Csaba
2000
Marosi Sándor (†)

geográfus, akadémikus, az MTA FKI kutatója, a hazai geomorfológia kiemelkedő képviselője
Kovács János
2001
Lehmann Antal (†)

geográfus, a Pécsi Tanárképző Főiskola földrajz tanszékének jeles oktatója, a hazai természetvédelem kiemelkedő alakja
Magay Miklós
2002
Bachman Zoltán (†)

Kossuth- és Ybl Miklós-díjas magyar építész, Pécs építészetének és örökségvédelmének meghatározó alakja, a PTE PMMK professzora
2003
Schweitzer Ferenc (†)

geográfus, az MTA FKI igazgatója, a PTE professzora, később emeritusa, a pécsi geomorfológiai iskola megteremtője
Göbölös Tamás
2004
Fodor István

geográfus, az MTA RKK DTI kutatója és a PTE professzora, a környezetföldrajzi oktatási és kutatási irány megteremtője a Földrajzi Intézetben
Reményi Péter
2005
Nemerkényi Antal (†)

geográfus, az ELTE oktatója, a hazai földrajzi tankönyvírás kiemelkedő alakja
Szabó-Kovács Bernadett
2006
Golobics Pál

közgazdász, a PTE docense, a regionális együttműködések és a határmentiség kutatója
Gyenizse Péter
2007
Szederkényi Tibor

geológus, a szegedi és a pécsi egyetem professzora, később emeritusa, a környezetföldtan jeles képviselője
Radvánszky Bertalan
2008
László Mária

közgazdász, a PTE docense, az önkormányzatiság kutatója, a területfejlesztési oktatás egyik megteremtője
Kovács István Péter
2009
Tóth József (†)

geográfus, a PTE professzora és rector emeritusa, a pécsi Földrajzi Intézet, valamint a Földtudományok Doktori Iskola megteremtője, a településföldrajz és a társadalomföldrajzi térszerkezet kiemelkedő kutatója
György-Dávid Anita
2010
Kevei Ferencné Bárány Ilona

geográfus, az SZTE professzora, később emeritája, a tájökológia és a karsztok jeles kutatója
Varga György
2011
Lovász György (†)

geográfus, a PTE korábbi professzora, jelenlegi emeritusa,a geomorfológia és a hidrogeográfia jeles kutatója
Marton Gergely
2012
Becsei József (†)

geográfus, a szegedi egyetem korábbi professzora, jelenlegi emeritusa, a településföldrajz és az Alföld kiemelkedő kutatója
Németh Ádám
2013
Frisnyák Sándor

geográfus, a hazai történeti földrajzi kutatások elméleti és módszertani megalapozója, évtizedeken keresztül a Nyíregyházi Főiskola tanszékvezetője, egyetemi tanár, professor emeritus
Halmai Ákos
2014
Erdősi Ferenc (†)

geográfus, a hazai antropogén geomorfológiai kutatások úttörője, a közlekedésföldrajzi diszciplína legnagyobb formátumú képviselője, a Dunántúli Tudományos Intézet, majd Regionális Kutatások Központja tudományos tanácsadója, kutató professor emeritus, évtizedeken keresztül a Földrajzi Intézet egyetemi tanára, a Földtudományok Doktori Iskola alapító tagja
Sarkadi Noémi
2015
Konrád Gyula

geológus, a PTE Földtani és Meteorológiai Tanszékének egykori vezetője, a geológia kiemelkedő tudósa
Alpek B. Levente
2016
Aubert Antal

geográfus, a PTE TTK Földrajzi Intézetének egyetemi tanára, megalapítója a turizmus, illetve turizmusföldrajzi stúdiumoknak, iskolateremtő munkáját jól mutatja, hogy a százat meghaladó diplomamunka irányítása mellett, több alkalommal értek el tanítványai kiemelkedő helyezéseket az OTDK-n, továbbá irányításával 17 hallgatója szerzett doktori fokozatot
Józsa Edina
2017
Dövényi Zoltán

geográfus, a hazai társadalomföldrajz meghatározó személyisége, a PTE TTK Földrajzi és Földtudományi Intézetének professor emeritusa, a Földrajzi Intézet igazgatója 2005-2010 között, a Földtudományi Doktori Iskola vezetője 2010-2018 között, témavezetettjei közül heten szereztek PhD-fokozatot
Kiss Kinga
2018
Szilágyi István

egyetemi tanár, az MTA doktora, a Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének professzora, a Földtudományok Doktori Iskola keretein belül működő „Geopolitika, geoökonómia és politikai földrajz közép-európai perspektívából” program vezetője
Farkas Gábor
2019
Bárdi László

egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet Ázsia Központjának alapító igazgatója, több kínai egyetem vendégprofesszora, Pécs város díszpolgára, a hazai Ázsia-kutatás kiemelkedő alakja. Fontosabb kutatási területei az ősi Selyemút, magyar keletkutatók munkássága, valamint a magyarság keleti eredetének kérdései
Máté Éva
2020
M. Császár Zsuzsanna

egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet Politikai Földrajzi, Fejlődési és Regionális Tanulmányok Tanszékének munkatársa, az intézet tanárképző programjának vezetője, a földrajz szakmódszertanának oktatója, a hazai oktatásföldrajzi kutatások kiemelkedő képviselője
Sümeghy Dávid
2021
Lóczy Dénes

egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Természet- és Környezetföldrajzi Tanszékének munkatársa 1997 óta, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke, a tájökológiai és geomorfológiai kutatások kiemelkedő alakja
Szalai Gábor
2022
Hajdú Zoltán

geográfus, az MTA doktora, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének munkatársa, tudományos tanácsadó. 1992 és 2009 között PTE Földrajzi Intézet másodállású oktatója, a Történeti és Politikai Földrajzi Tanszék alapítója, a hazai közigazgatási és történeti földrajz kiemelkedő kutatója
Oláh Dániel