Pécsi látkép
Forrás: Pirisi Gábor

Frissítve

2022. febr. 1.

Magyar Földrajzi Társaság

Magyar Földrajzi Társaság Dél-dunántúli Osztály

A 2022-ben immár 150 éves Magyar Földrajzi Társaság a világ legnagyobb múltú földrajzi társaságai és a legrégibb hazai tudományos társaságok közé tartozik. A Hunfalvy János által alapított MFT – ma is vallott – célja: „a földrajzi ismeretek terjesztése által a földrajzi tudomány iránt érdekeltséget gerjeszteni és különösen hazánk földrajzi viszonyainak kutatását és ismertetését előmozdítani.”

A második világháborút követően 1949-1952 között a Társaság működését szüneteltették, azonban ezt követően újjáéledt és elkezdtek megalakulni az első területi osztályok (1953: Pécsi Osztály, Szegedi Osztály), majd 1954-ben a Pécsi Osztály átalakulásával jött létre a Dél-dunántúli Osztály. Két évvel később a Társaságot felvették a Nemzetközi Földrajzi Unióba. 1971-ben pedig már Budapesten tartották az Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciáját.

A Dél-dunántúli Osztály tisztújításán 2021. novemberétől az elnöki posztot Dr. Csapó János, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Karának oktatója tölti be, a titkári feladatokat pedig Száraz Tamás gimnáziumi mestertanár, PTE Gyakorlós Általános és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumának tanára látja el. Az osztály tagsága döntő többségében egyetemi és közoktatásban dolgozó földrajzos kollégákból kerül ki.

Az Osztály új vezetésének – teljes mértékben egyetértve az MFT Alapszabályában meghatározott célokkal és közhasznú tevékenységekkel – fő célja a tudományos, oktatási, ismeretterjesztési és kulturális feladatok ellátása, és a földrajz népszerűsítését szolgáló közösségi tevékenység erősítése különös tekintettel a Dél-Dunántúl területére. Ennek érdekében fontos célként tűzzük ki a földrajztudományhoz köthető szakmai rendezvények, konferenciák, programok, továbbá ismeretterjesztő előadások és kirándulások, terepbejárások szervezését, melyekkel reményeink szerint tovább tudjuk erősíteni a földrajzi iránti elkötelezettségét mind a régi, mind pedig az újabb tagokkal megújuló és megerősödő Osztálynak és a régió érdeklődő közvéleményének is.

elnök:

Dr. Csapó János, egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar
7624 Pécs, Ifjúság u. 6.
csapo.janos

titkár:

Száraz Tamás, gimnáziumi mestertanár
PTE Gyakorlós Általános és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma
sztomi1972