Frissítve

2022. okt. 26.

Kiadványaink

MODERN GEOGRÁFIA

Negyedévente, magyar és angol nyelvű cikkekkel megjelenő tudományos folyóirat, amely 2006 óta fogadja a geográfia és társtudományai területén született, illetve azokhoz kapcsolódó publikációk széles körét. Olyan ingyenesen hozzáférhető, „open access” tartalommal rendelkező platformot biztosít, amely szaklektorált formában teszi lehetővé a tanulmányok közlését. A folyóirat törekvése, hogy a területi elemzések minden eddiginél szélesebb spektrumú forrásává váljon, amelyben a társadalom- és természetföldrajz hagyományos és innovatív megközelítései egyaránt szerepet kapnak.

TERMÉSZETFÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

Lektorált tudományos folyóirat, fő célja a természetföldrajzi kutatások bemutatása, mely széles kitekintésben támogatja azon fiatal kutatók és posztdoktorok munkáinak közlését, akik új tudományos eredményekkel erősítik a hazai geomorfológiai, tájföldrajzi, komplex természet- és társadalomföldrajzi, hidrológiai, klimatológiai, kartográfiai és geoinformatikai ismeretek bővülését. A folyóirat évente két alkalommal közöl tudományos cikkeket, rövid közleményeket, könyvismertetőket és beszámolókat fontosabb eseményekről.

TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ

A „Területfejlesztés és Innováció” című online folyóiratot 2007-ben indította útjára a Földrajzi Intézet Politikai Földrajzi és Területfejlesztési, valamint Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszéke. Célja, hogy megjelenést biztosítson a terület- és településfejlesztés, területi tervezés, innovációkutatás, környezetfejlesztés és ehhez hasonló területeken születő tudományos eredményeknek. Folyóiratunk nem csak a felsőoktatásban és kutatóintézetben dolgozó elméleti, hanem a területfejlesztés intézményrendszerében, vagy a politikai szférában tevékenykedő gyakorlati szakemberek tanulmányait is örömmel látja. Kiemelt célunk továbbá, hogy fórumot biztosítsunk fiatal kutatóknak, doktoranduszoknak, hallgatóknak is. A beküldött kéziratok lektorálását a szerkesztőbizottság végzi, évente három lapszámunk jelenik meg.

VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia

Készült a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézetében, 2010. november 4–6 között elhangzott előadások alapján.
Szerkesztette: Léphaft Áron és Reményi Péter
Technikai szerkesztők: Kőműves Krisztina és Dömös Mariann

VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia

A kisebbségek geopolitikája - a VIII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia tanulmánykötete (Pécs, 2012. November 15-16.).
Szerkesztette: Végh Andor
Lektorálta: Békési László, Reményi Péter