FFI1
Forrás: PTE TTK FFI

Frissítve

2023. febr. 3.

Alapképzések (BSc)

Alapképzéseink szervezési elve közös: olyan programokat kínálunk, amely egyszerre tesz eleget egy kettős feladatnak. Egyrészt biztosítja az adott tudomány, szakterület műveléséhez alapvetően szükséges szilárd alapokat és felkészít a mesterképzésben való továbbhaladásra, másrészt olyan ismereteket, és mindenekelőtt kompetenciákat ad, amelyek alkalmasak arra, hogy diplomásaink megállják a helyüket a munkaerő-piacon. Mindegyik alapképzésünk számos lehetőséget nyit meg a mesterképzésekbe való belépésre. Mindkét alapképzésünk esetén kiválóan felkészült, szinte teljes egészében tudományos minősítéssel és sok éves gyakorlattal rendelkező oktatói gárdánk célja, hogy korszerű ismeretket adjanak át, és folyamatosan fejlesszék a hallgatók egyéni és társas képességeit is. Intézetünk elkötelezett annak érdekében, hogy ne csak jó, de elvégezhető programjaink legyenek: folyamatosan figyelemmel kísérjük jelenlegi és korábbi hallgatóink visszajelzéseit arról, mire van és mire nincs szükség, vagy mit kellene máshogy, eltérő módszerekkel tanítanunk. Mindegyik alapképzésükön 180 kredit megszerzése a követelmény, amelynek döntő többsége kurzusokból (elmélet, gyakorlat, terepgyakorlat) szerezhető meg, mindegyik képzés záróvizsgával, szakdolgozat leadásával és megvédésével zárul. A diploma megszerzésének feltétele minden szakon a szakmai gyakorlat teljesítése és egy középfokú komplex nyelvvizsga megléte.

Földrajzi és földtudományi alapképzéseinket angol nyelven is meghirdetjük. Ezeken nemzetközi környezetben lehet tanulmányokat folytatni és elismert diplomát szerezni. A képzésekre államilag finanszírozott módon, idegen nyelvű képzési hozzájárulás fejében magyar állampolgárságú hallgatók is beiratkozhatnak.

Meghirdetett alapképzéseink jelenleg:

Felvételi plakát BSc 2023