Frissítve

2022. márc. 23.

Elméleti mag és részecskefizika

Hadronok közegbeli tulajdonságainak vizsgálata kvantumelméleti módszerekkel

Az erősen kölcsönható részecskék (mezonok és barionok) nukleáris közegbeli tulajdonságaink kísérleti és elméleti vizsgálata az utóbbi két évtizedben került a magfizikai kutatások középpontjába, többek között az anyag egy új állapotának, a kvark-gluon plazma előállításának lehetőségével kapcsolatban. A darmstadti Gesellschaft für Schwerionenforschung kutatóival (Matthias Lutz, Felix Riek, Matthias Möller) a ritka kvarkot tartalmazó mezonok (antikaonok) és barinok (hiperonok) tulajdonságainak vizsgálatára fejlesztettünk ki egy új, projekciós operátorokon alapuló leírási módszert, amely lehetővé tette mezonok és barionok önkonzisztens meghatározását a nukleáris közegben. Az utóbbi pár évben az eljárás további pontosítása után a legkönnyebb (azaz pi-) mezon és a nukleon gerjesztett állapotának (delta-barion) közegbeli vizsgálatával foglalkoztunk. Teljes mértékben relativisztikusan kovariáns, önkonzisztens számításokkal meghatároztuk a pi-mezon és a delta-barion közegbeli spektrálfüggvényét (energia eloszlását az impulzus függvényében), valamint a kísérleti eredményekkel összevethető gamma-fotonok nukleáris abszorpciójának keresztmetszetét.


reszfiz01

A négy panel a pi-mezon közegbeli eloszlásának (spektrálfüggvényének) körvonalrajzát tartalmazza, különböző számítási paraméterekre


reszfiz02

A nukleáris fotoabszorpció kiszámított hatáskeresztmetszete (a piros, kék, zöld vonal kis mértékben eltérő paraméter értékeknek felel meg), összehasonlítva a méréseredményekkel (hibahatárokat tartalmazó pontok).

Kapcsolat: Dr. Korpa Csaba, egyetemi tanár


Vissza a Témák oldalra