Frissítve

2022. jan. 27.

Kredit követelmények és szabályzat

A tanulmányi követelményrendszert és az adminisztráció rendjét a PTE TTK Fizika Doktori Iskola szabályzata tartalmazza, az egyetemi szabályzatokkal összhangban.

A Doktori Iskola szabályzata megtalálható a Természettudományi Kar TDHT weboldalán.

Ennek rövid összefoglalója olvasható alább:

1) A doktori képzés ideje 8 szemeszter.
2) A doktori képzés két lépcsőben valósul meg:
• Az első egy 4 féléven keresztül tartó "képzési és kutatási szakasz".
• A második egy szintén 4 féléves "kutatási és disszertációs szakasz".
3) A doktori képzés során kötelezően megszerzendő kreditmennyiség a két képzési ciklusban összesen 120+120=240.
4) A doktori képzésben különböző tevékenységi formák révén szerezhető kredit:
• képzésben való részvétellel ("tanulmányi kredit"),
• oktatással,
• kutatómunkával,
• szakirodalom feldolgozásával,
• kutatási eredmények publikálásával,
• hallgató tevékenységeit összegző írásos beszámolóval.
5) A doktori képzésben kötelezően elvégzendő kurzusok:

Kvantumoptika és kvantuminformatika Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia Sokrészecskés rendszerek fizikája
Tudományos cikkek feldolgozása
Kvantumoptika I.
(Bergou János, Ádám Péter)
Optika
(Hebling János)
Többrészecskés rendszerek fizikája
(Gál Tamás)
Kvantuminformatika I.
(Bergou János, Ádám Péter)
Lézerfizika
(Hebling János)
Matematikai módszerek a sokrészecskés rendszerek leírásában
(Gál Tamás)

6) A komplex vizsga vizsgatárgyai

Kvantumoptika és kvantuminformatika Lézerfizika, nemlineáris optika és spektroszkópia Sokrészecskés rendszerek fizikája
Vizsgatárgy I. Kvantummechanika Optika Többrészecskés rendszerek fizikája
Vizsgatárgy II. Kvantuminformatika Lézerfizika Matematikai módszerek a sokrészecskés rendszerek leírásában

7) Az egyes tevékenységi formákkal szerezhető kreditekre vonatkozó előírások:
• Az 1-4. félévben: Összes megszerzendő kreditek száma 120

Kreditszám Megjegyzés Igazolás
Minimum Maximum
Tanulmány 30 48

A témavezető javaslata alapján teljesített kurzusok esetében, heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Kreditek a témavezető javaslata a lapján, a programvezető egyetértésével más programban, vagy egyetemen szerzett kurzusok áthallgatásával is teljesíthetőek.

A tárgy teljesítését a kurzus vezetője igazolja.
Oktatás 16 32 Heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Az oktatási tevékenységet a Fizikai Intézet oktatási felelőse igazolja.
Szakirodalom-feldolgozás 0 24 A feldolgozandó szakirodalmat a témavezető jelöli ki. Szemeszterenként 0, 2, 4 vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
Kutatás 6 32 Szemeszterenként 0, 2, 4 vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
Első két szemesztert záró beszámoló 3 12 A prezentációért vagy az írásos beszámolóért, amely legfeljebb 15 oldalban összegzi a doktorandusz addigi tevékenységét. 3, 6, 9 vagy 12 kredit adható a témavezető javaslatára. Témavezető igazolja.

• Az 5-8. félévben: Összes megszerzendő kreditek száma 120

Kreditszám Megjegyzés Igazolás
Minimum Maximum
Tanulmány 0 16

A témavezető javaslata alapján teljesített kurzusok esetében, heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Kreditek a témavezető javaslata a lapján, a programvezető egyetértésével más programban, vagy egyetemen szerzett kurzusok áthallgatásával is teljesíthetőek.

A tárgy teljesítését a kurzus vezetője igazolja.
Oktatás 0 24 Heti 1 tanóra egy szemeszterben 2 kreditet ér. Az oktatási tevékenységet a Fizikai Intézet oktatási felelőse igazolja.
Szakirodalom-feldolgozás 0 12 A feldolgozandó szakirodalmat a témavezető jelöli ki. Szemeszterenként 0, 2, 4 vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
Kutatás 0 16 Szemeszterenként 0, 2, 4 vagy 6 kredit adható. Témavezető igazolja.
Első két szemesztert záró beszámoló 72 96 Nemzetközi referált folyóiratban megjelent publikációra maximum 30, nemzetközi konferencián bemutatott előadásra maximum 20, poszterre maximum 15, egyéb publikációra maximum 10 kredit adható, amelyet a publikáció elfogadásától számított bármely szemeszterben érvényesíthet a hallgató. Témavezető igazolja.

További részletes információk a kari TDHT weboldalon.