hidrobi_5
Forrás: CsZ

Frissítve

2023. szept. 5.

Hosszú távú projektek

angol zászló

Biodiverzitás vizsgálatok Magyarországon

hunfaunEleinte, 1998-tól a vízibogarak, majd a poloskák, tegzesek, árvaszúnyogok, és a 2010-es évektől már a teljes vízi makrogerinctelen spektrum vonatkozásában végeztünk és végzünk faunisztikai feltáró munkákat Magyarország teljes területén. Több ezer mintavételi hely, száznál több hazánkból első ízben kimutatott faj és több százezer adat, száznál több adatközlő cikk kiválóan illusztrálja a munka mértékét és jelentőségét. Az utóbbi évek aktivitásai leginkább a Körös-Maros Nemzeti Park illetékességi területének víztereit, leginkább Natura 2000-es területeket érintik.

A témához tartozó adatközlő cikkeink letölthetők a publikációk oldalról.

Facebook posztjaink a témában:

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi


Biodiverzitás vizsgálatok a Mediterráneumban

malta2007-től, elérhető források függvényében faunisztikai vizsgálatokat végzünk a Mediterrán térségben, leginkább a szigeteken, hiszen a legtöbb esetben ezek faunájáról maximum csak epizódszerű adatok állnak rendelkezésre, szinte fehér foltot képeznek Európában, miközben szinte minden élőlénycsoport vonatkozásában ’biodiverzitási forrópontoknak’ tekintjük ezeket. Rodosz (2007), Kréta (2008), Korfu (2010) esetében még ’csak’ hagyományos, morfotaxonómiai módszereket alkalmaztunk az előkerült élőlények azonosítására, de Málta (2018) és Ciprus (2019, 2020) esetében már a DNS alapú módszereket is alkalmazzuk, ami kifejezetten ígéretes eredményekkel szolgál e fantasztikus szigetek faunájának megismerésében.

Eddigi cikkeink a témakörben:

First records raise questions: Odonata DNA barcoding in the middle of the Mediterranean. – Genome 64(3): 196–206.

Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Nepomorpha and Gerromorpha) fauna of Greek holiday islands (Rhodes, Crete and Corfu) with first records of three species from Europe and Greece. – Zootaxa 4231(1): 51–69

Aquatic beetle fauna of Greek holiday islands (Rhodes, Crete and Corfu) (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Hydraenidae). – Spixiana 40(1): 41–60.

Laccobius from Rodos, Greece. – Bolletino de la Societá Entomologica Italiana 141(2): 81–85.

First annotated checklist of Chironomidae (Diptera) of Rhodos, Greece. – Spixiana 31(2): 223–231.

Notes on the continental malacofauna of Rhodes, with two new species for the fauna of the island. – Malacologica Bohemoslovaca 7: 76–78.

Facebook posztjaink a témában:

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi


A balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) vizsgálata

heros-repA Natura 2000-es közösségi jelentőségű, Magyarországon fokozottan védett balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) mecseki populációinak vizsgálatát 2011-ben kezdtük el, és ezek a mai napig valamilyen formában részét képezik a tanszék kutatásainak. Ennek a különleges, hegy- és dombvidéki kisvízfolyásokban fejlődő szitakötőfajnak az életmenetét és ökológiáját több szempontból is igyekeztünk feltárni. A folyamatosan zajló faunisztikai gyűjtések mellett igyekeztünk megérteni a faj lárváinak élőhelyválasztását (mikro- és mezohabitat preferenci), a lárvák korcsoport és méreteloszlásának és a rendelkezésre álló táplálékspektrum összefüggését, valamint jelenleg is zajlik a kirepülési viselkedés exuviumgyűjtéseken alapuló nyomon követese. Minden évben, a kirepülési periódusban (május-augusztus) a végső lárvastádiumot elért lárvák elhagyják a vizet és egy kiválasztott kirepülési aljzaton imágóvá vedlenek. Ez a folyamat után a szitakötők egy levedlett lárvabőrt (exuviumot) hagynak maguk után melynek vizsgálata számos hasznos információt nyújt a faj életciklusáról (kibújási viselkedés, populáció méret, denzitás, nemek aránya, stb.). Tekintve a faj természetvédelmi státuszát, ez a fajta nyomonkövetés kifejezetten előnyös mintavételi módszer, mivel így minimalizálható a faj egyedeit és az élőhelyüket érő stressz, non-invazív módon jutunk a kívánt információkhoz. Természetesem egyes kérdések megválaszolásához a kísérletezés eszköztárát is segítségül hívtuk, egy érdekes vizsgálatban összekapcsoltuk a különböző projektjeinket:a C. heros lárvák kiszáradás során tanúsított viselkedésének vizsgálatát is elvégeztük, melyről részletesebben a Laboratóriumi kísérletek pontban írunk.

Eddigi cikkeink a témakörben:

What to do if streams go dry? Behaviour of Balkan Goldenring (Cordulegaster heros, Odonata) larvae in a simulated drought experiment in SW Hungary. – Ecological Entomology 45(6): 1457–1465.

Emergence behaviour of the red listed Balkan Goldenring (Cordulegaster heros Theischinger, 1979) in Hungarian upstreams: vegetation structure affects the last steps of the larvae. – Journal of Insect Conservation 19(3):547–557.

Life history and multiscale habitat preferences of the red-listed Balkan Goldenring, Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Insecta, Odonata), in South-Hungarian headwaters: does the species have mesohabitat-mediated microdistribution? – Hydrobiologia 760:121–132.

New data on the distribution of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 in Mecsek mountains and its surroundings. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 26: 21–28.

Facebook posztjaink a témában:

fb_ikon_kicsi

fb_ikon_kicsi


A meglepetések tárháza, avagy a Széles tavicsíkbogár (Graphoderus bilineatus) helyzete Magyarországon.

gb-itself-kisebbKisebb nagyobb megszakításokkal 1998 óta követjük nyomon különböző monitoring programok révén a Széles tavicsíkbogár hazai előfordulásának alakulását és minél többet tudunk róla, minél inkább úgy sejtjük, tudjuk hol, mikor és miként fordul elő, annál nagyobb meglepetésekkel szolgál a következő évben. A faj szinte minden európai országban védett, vöröslistás, Natura 2000-es jelölőfaj, Berni konvenció hatálya alá tartozik, mondhatni a vízibogarak európai Szent Grálja. Korábban egész Európában elterjedt volt, de mára szinte mindenhol nagyon megritkult, és bár egyes helyeken továbbra is újra-újra előkerül, Észak-Európa kivételével mindenhol veszélyeztetettnek számít. A 40-es évekből származó adatai után 1998-ban került elő újra a Felső Tisza környékén, majd a teljes Bodrogzugban, ezt követte 2010-ben Béda-Karapancsa és a Kelet-Dráva, majd pár évvel később Gemenc. Tőlünk délre, Horvátországban és Szerbiában is új lelőhelyei lettek ismertek a Duna és mellékfolyóinak árterein. Igyekszünk nem csupán az új előfordulási adatai alapján jellemezni a hazai populációk előfordulását és időbeli trendjeit, hanem meg is érteni a faj élőhelypreferenciáját, és feltárni az eltűnésének és újra felbukkanásának, valamint legtöbbször szinte észlelhetetlenül kis egyedszámban történő előfordulásának okait is. Az egyértelmű, hogy nálunk teljesen más élőhelyeken (átöblítődő ártereken) fordul elő, mint akár Csehországban, Németországban (kavicsbányatavak, felhagyott halastavak, lápok) vagy még északabbra (nagyobb tavak parti zónája), de a populációk időbeli dinamikája is teljesen másnak tűnik. Sajnos célirányos projektet még nem tudtunk indítani ezzel a fajjal a középpontban, de igyekszünk egy nagy egésszé összegyúrni és egyértelmű képpé formálni a sok-sok részinformációt, amit az ad hoc mintavételek és a tervezett monitorozás során szereztünk a 20 év alatt.

Eddigi cikkeink a témakörben:

Aquatic beetles, aquatic and semiaquatic bugs, dragonfly and caddisfly larvae from 32 backwaters in Upper-Tisza-region, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Palpicornia; Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha; Trichoptera). – Folia historico-naturalia Musei Matraensis 27: 217–235.

Aquatic beetle fauna of the Tisza region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea, Byrrhoidea in part and Hydraenidae). In: Gallé, L. (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin I. – Tiscia Monograph Series 7, Tisza Research Group of the HAS and University of Szeged, Szeged, pp. 45–96.

A széles tavicsíkbogár [Graphoderus bilineatus (DeGeer, 1774)] előfordulása és természetvédelmi helyzete Magyarországon [Occurrence and Conservation status of Graphoderus bilineatus in Hungary]. – Hidrológiai közlöny (Journal of Hungarian Hydrological Society) 87: 72–75.

Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of Bodrogköz, NE Hungary (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 18: 219–230.

Contribution to the aquatic Coleoptera and Heteroptera fauna of Upper-Tisza region (Coleoptera: Hydradephaga, Hydrophiloidea; Heteroptera: Gerromorpha, Nepomorpha). – Acta Biologica Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 18: 73–82.

Contribution to the aquatic Coleoptera (Hydradephaga, Hydrophiloidea, Dryopidae) and Heteroptera (Gerromorpha, Nepomorpha) fauna of Dráva Plain, SW Hungary. – Acta Biologia Debrecina, Supplementum Oecologica Hungarica 26: 117–134.

Structure of aquatic assemblages of Coleoptera and Heteroptera in relation to habitat type and flood dynamic structure. – Aquatic Insects 34(S1): 189–205.

Széles tavicsíkbogár – Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774). In: Haraszthy, L. (szerk): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon [Natura 2000 species and habitats in Hungary]. – Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, pp. 231–234.

New localities of Graphoderus bilineatus along Drava River (SW Hungary) – Acta Biologica Debrecina-Supplementum Oecologica Hungarica 33: 83–87.

Aquatic Macroinvertebrates of the Drava River and its floodplain. pp. 247–279. In: Lócyz, D. (ed.): The Drava River – Environmental Problems and Solutions. XII +399 pp., Berlin: Springer Verlag, (Series: Springer Geography) ISBN: 978–3–319–92815–9 eISBN: 978–3–319–92816–6

Importance of floodplains for water beetle diversity: a crucial habitat for the endangered beetle Graphoderus bilineatus in Southeastern Europe. – Biodiversity and Conservation (online early)

gb-gemenc