Frissítve

2024. febr. 22.

Képzéseink

angol zászló

Biológia BSc

biologia_bsc_kivagottalapszak: biológiai alapképzési szak

szakképzettség: alapokleveles biológus

szakleírás - felvi.hu

tanterv

angol zászló

Biológus MScBIOLOGUS-MSC

szakképzettség: okleveles biológus

szakfelelős: Dr. Hideg Éva egyetemi tanár

szakirányok:

Hidroökológia

Molekuláris biológia

A növények molekuláris élettana

Szabályozásbiológia

Szárazföldi ökológia

Egy-egy specializáció elindítása a TTK legalacsonyabb létszámú MSc képzéséhez igazodik.

szakleírás - felvi.hu

tanterv

A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a kísérleti és terepi kutatómunka során nyert eredmények kritikus elemzésére, kísérletek tervezésére. Ismerik a biológia különböző ágainak sajátos módszertanát legalább olyan mértékben, hogy az abban járatos szakemberekkel együttműködni legyenek képesek. A képzésben részt vett szakemberek alkalmasak arra is, hogy a kutatói életpályára felkészítő doktori iskolai képzésbe lépjenek. Szakirányú képzettségüknek megfelelően különösen alkalmasak lesznek az adott részdiszciplína magas szintű művelésére, önálló munkavégzésre.

Képzési jellemzők:

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere

A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak:

Biofizika, biostatisztika, biotechnológia, molekuláris genetika, molekuláris sejtbiológia, növényi fejlődés- és stresszélettan, szabályozásbiológia, a szerkezet és funkció evolúciója az élőlényekben, a természet- és környezetvédelem ökológiai alapjai, pályázatírás és tudományos kommunikáció

Elhelyezkedési lehetőségek:

A biológia mesterszakos (MSc) hallgatók legjobbjai PhD hallgatóként folytathatják tanulmányaikat és tudományos munkájukat. Biológus hallgatóinkat, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, legnagyobb számban a Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola illetve a PTE Általános Orvostudományi Kar doktori iskolái fogadják. A PhD képzésben részt nem vevő diplomások elhelyezkedhetnek az akadémiai, illetve egyetemi szféra (kutató és rutin laborok), az élelmiszer- és gyógyszeripar, biotechnológiai és környezetvédelmi cégek, nemzeti parkok alkalmazásában. A régióban a PTE az egyetlen képzési intézmény ezen a szakon. Hatóköre kiterjed a régión kívül Zala, Vas, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyékre is, de végzett hallgatóinkat a szegedi, gödöllői és budapesti kutatóintézetekben, egyetemeken is alkalmazzák.

A hallgatók a tudományos pályára való felkészülést a PTE Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola vagy más doktori iskola keretei között is folytathatják.

További infromációk

Hidrobiológus MSc

hidromscKépzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett természettudományi, mezőgazdasági, matematikai és informatikai alapismereteik és a hidrobiológia legfontosabb fogalmainak, alapvető összefüggéseinek és a szakirányok szerinti speciális ismereteinek birtokában képesek a kísérleti és a terepi munka során nyert eredmények kritikus elemzésére, valamint kutatási és fejlesztési célú feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

További információk

Szőlész-borász mérnök

szolesz_kivagottKépzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

szakleírás - felvi.hu

tanterv

Tanárképzés

Részletes tájékoztató