Frissítve

2022. dec. 1.

A 20 éves kar

Az UnivTV jubileumi filmösszeállítása a kar elmúlt 20 évéről

A pécsi felsőoktatás történetét nem ismerők számára jubileumunk kapcsán egy fiatal, mindössze 20 éves kar léte tudatosul. Formailag igazuk van, hiszen a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar alapítási időpontja 1992. január 1-je. A kar gyökerei azonban ennél lényegesen hosszabb múltra nyúlnak vissza. Jogelődjei részben a Nagy Lajos által 1367-ben alapított első magyar egyetem, illetve a pozsonyi Erzsébet Egyetem, amelyet 1921-ben helyeztek át Pécsre. Fejlődésében, 20. századi történetében a Pécsi Pedagógiai Főiskola (1948-1962), majd Tanárképző Főiskola (1962-1982) jelentett meghatározó időszakot. 1982-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara fogta össze Pécsett a természettudományos (tanár)képzéseket. Az egyre inkább szerteágazó képzések, a kar nagysága és mindezekből következően irányíthatósága, napi szervezése alapján megérett a helyzet a kar átszervezésére, amelyet az egyetem vezetése, illetve a kormányzat is támogatott. A TTK első Kari Tanácsa alakuló ülését 1992. január 9-én tartotta, amelyen a minisztérium képviselője ismertette a Kormány 1064/91. sz. határozatát, amely szerint a Tanárképző Kar utódaként létrehozta a Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kart. A tanács az új kar első dékánjának dr. Borhidi Attila egyetemi tanárt választotta meg.

A kezdeteket követően kiépült a hagyományos természettudományi képzés szinte teljes spektrumát lefedő oktatási kínálat, jelenleg a karon nyolc – Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Kémia, Környezettudományi, Matematikai és Informatikai, Szőlészeti és Borászati, Testnevelési és Sporttudományi – Intézet működik. A képzési területünk bővebb a matematika és természettudományi képzésnél (az informatika mellett szerepel a sporttudomány és az agrárképzés is). Az intézeti struktúra kialakításánál fontos szempont volt, hogy egy-egy szak jól definiálhatóan egy-egy intézethez tartozzon. Lényeges pozitív adottságunk, hogy az ország természettudományi karai közül csak Pécsett működik olyan – nem virtuálisan létező – intézet, amely a környezettudományi képzésért felelős.

Az elmúlt időszakban a karon dolgozó oktatók létszáma elérte a 140 főt a tudományegyetemi kari kritériumoknak megfelelően örvendetesen nőtt a kutatók létszáma, jelenleg közel 30 főt alkalmazunk. A minőségi mutatókat tekintve jelentős előrelépés történt az elmúlt időszakban: jelenleg 24 egyetemi tanár dolgozik a karon, közülük 20 rendelkezik MTA doktori minősítéssel, míg egy professzorunk az MTA rendes tagja. A PhD fokozattal rendelkező oktatók létszáma jelenleg 116.

A kar oktatóinak és kutatóinak munkáját kb. 60 főnyi adminisztrátor, laboráns és informatikus segíti. A hallgatók tanulmányokkal kapcsolatos adminisztrációját a kilenc főből álló Tanulmányi Osztály végzi. Számítástechnikai Szolgáltató Központban dolgozó öt informatikus nyújt magas színvonalon támogatást a karon dolgozóknak. A kar pénzügyi koordinációját a Gazdasági, a külső források és kapcsolatok kezelését a Pályázati Csoport végzi.

Ünnepélyes tanévnyitó a Szentágothai János Kutatóközpontban

2012. szeptember 7-én került sor a 20 éves TTK ünnepélyes tanévnyitójára a Szentágothai János Kutatóközpont 300 fős előadójában. Az ünnepséget dr. Geresdi István dékán és dr. Bódis József rektor ünnepi köszöntői nyitották meg. Dr. Borhidi Attila professzor emeritus, a kar első dékánja az alapítás korát idézte meg, majd dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit a Richter Gedeon Nyrt. HR igazgatója szólt az egyetemi kutatások jelentőségéről és azok támogatási lehetőségeiről. A kar megalapítását és az elmúlt 20 év néhány eseményét örökítette meg az UNIV TV által összeállított kisfilm, amelyet először tekinthetett meg a nagyközönség. A rendezvényen számos díj is átadásra került.

A kar a következő díjakat adományozta:

  • A Pécsi TTK-ért díjat dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár rector emeritus, illetve Ötvös Károly a Mecsekérc Zrt. Környezetvédelmi igazgatója kapta.
  • „TTK Arany Katedra” díjban részesült dr. Prisztóka Gyöngyvér egyetemi docens (Testnevelési és Sporttudományi Intézet).
  • „Az év TTK-s hallgatója 2011” díját Szabó Bence Farkas Biológia BSc hallgató, míg „Az év TTK-s hallgatója 2012” elismerést Csoknyai László Testnevelő-edző BSc hallgató kapta meg.
  • „A Természettudományi Kar Támogatója 2012” díjat a Richter Gedeon Nyrt. kapta, a karon folyó tudományos kutatások kiemelkedő támogatójaként.

A rendezvény alkalmat adott a kar alapításának 20. évfordulójára kiadott jubileumi kötet bemutatására is. A ünnepség zárásaként a résztvevőknek lehetősége nyílt az állófogadáson a közös múltidézésre.

A jubileumi tanévnyitó képei a galériában tekinthetők meg.

Az UnivTV Navigátor rövid filmje az ünnepségről

Tudományos rendezvények

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara 2012-ben ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A jeles évfordulót a Kar tudományos rendezvényekkel kívánja megünnepelni. E sorozat első eseménye a "Prinz Gyula tudományos emlékülés", amelyet a PTE TTK Földrajzi Intézete, az Egyetemi Levéltár és az Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya együttműködve tart Prinz Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából. Az emlékülés 2012. január 11-én 13 órakor kezdődik, a PTE TTK C épület IV. emeletén a Prinz-teremben.

Prinz Gyula tudományos emlékülés (2012. január 11.)

Sajtóanyagok:

2nd Global Congress On Plant Reproductive Biology (PRB-2012) (2012. április 15-18.)

A 20 éves a pécsi TTK programsorozat keretein belül 2012. április 15. és 18. között kerül megrendezésre Karunkon a 2nd Global Congress On Plant Reproductive Biology (PRB-2012), azaz a Növényszaporodás-biológusok második világkongresszusa.

A rendezvény fővédnöke Prof. Dr. Réthelyi Miklós NEFMI miniszter, védnökei Dr. Páva Zsolt polgármester és Prof. Dr. Bódis József PTE rektor, valamint Dr. Szentpéteri L. József természetfotós.
A Szervező Bizottság elnöke: Prof. Dr. Gábriel Róbert, titkára: Dr. Hatvani Zsolt PhD, tudományos titkára: Dr. Farkas Ágnes PhD.

A részletes program a kongresszus honlapján olvasható.

"Jelenkori régészet" azaz a XX. század romolhatatlan kincsei ifjúsági tábor (2012. augusztus 5.-11.)

A 20 éves a pécsi TTK programsorozat keretein belül 2012. augusztus 5. és 11. között került megrendezésre Bicsérden a "Jelenkori Régészet" azaz a XX. század romolhatatlan kincsei Ifjúsági tábor.
Szentpétery L. József címzetes egyetemi tanár és Hatvani Zsolt hivatalvezető ötlete alapján csapatnyi fiatal egy héten keresztül kipróbálhatta Bicsérden, milyen is a régészet élesben. A táborozók a Ciszterci Rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziumból, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumából, és Hajdú-Bihar megyéből, valamint a helybeliek közül kerültek ki. Nem titkolt szándék a táborral az érdeklődés felkeltése a régészet, a természettudomány, és egyben a Pécsi Tudományegyetem iránt, így van rá esély, hogy a résztvevőkre a jövőben is számíthat a PTE – már a hallgatói közt. Az egyhetes tábor a Szentágothai János Szakkollégium közreműködésével valósult meg. A 2004-ben alakult szakkollégium tagjai közé is várja majd a Pécsi Tudományegyetemet választó táborozókat, hiszen a részvevők 10-12. osztályos gimnazisták voltak.

Dr. Hatvani Zsolt összefoglalója
Fekete Zita összefoglalója

Sajtóanyagok:

Szentágothai János Emlékkonferencia és Hallgatói Verseny
(2012. október 29-30.)

A 20 éves a pécsi TTK programsorozat keretein belül 2012. október 29-30. között kerül megrendezésre neves külföldi előadók részvételével a nemzetközi, angol nyelvű Szentágothai János Emlékkonferencia és Hallgatói Verseny a Szentágothai János Kutatóközpontban.

Az egyetem újonnan átadott nemzetközi színvonalú természettudományos kutató központját a világhírű Kossuth-díjas agykutatóról, egyetemünk volt professzoráról, Szentágothai Jánosról kívánja elnevezni.

A konferencia honlapja
Az esemény programja