Tanári ösztöndíj
Forrás: PTE TTK

Frissítve

2023. szept. 22.

Pályázat

2023. március 22., 15:05  •  szeptember 22., 14:43

Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat

ösztöndíjpályázattanárképzés

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara a Természettudományi Karral együttműködésben Weszely Ödön néven új ösztöndíjat hirdet a 2023 szeptemberétől tanár szakra felvételt nyerő hallgatói számára.

A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös kezdeményezéseként létrejött ösztöndíjat az egyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány társfinanszírozásában valósítjuk meg. Az ösztöndíj célja, hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassák tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását. A mennyiségi gyarapodás mellett ugyanakkor fontosnak tartják, hogy az a minőségi teljesítmény megtartásával párosuljon, és minél több hallgató szerezzen tanári diplomát.

Az új ösztöndíj keretében a 2023/24-es tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100 000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként 30 kreditet teljesítenek – havi 20 000 forintos ösztöndíjban részesítik. Tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor 400 000 forintos pályakezdési támogatás kísér.

A két érintett karon remélik, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.

Részletes feltételek és pályázati kiírás

Pályázat benyújtási határidő: 2023. szeptember 25. 24:00

A pályázatokat kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül lehet benyújtani, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

Az ösztöndíj kapcsán az UnivPécsnek Wolosz Robert, a BTK dékánhelyettese nyilatkozott.

További információ:
Dr. Ősz Katalin
oktatási dékánhelyettes
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
E-mail: oszk
Telefon: +36 30 177 4073