Ösztöndíjak hallgatóknak
Forrás: PTE TTK DH

Frissítve

2024. jún. 13.

Ösztöndíjak/Pályázati felhívások

Az alábbi oldalon összegyűjtöttük az évente várhatóan kiírásra kerülő ösztöndíj és pályázati lehetőségeket a BSc / egységes tanárképzés / MSc / PhD hallgatók számára. A kiírások részleteit lásd az adott pályázat címére kattintva, illetve a rövid leírásokban. Kérjük, hogy figyelje az aktuális felhívásokat!

BSc, MSc, egységes tanárképzés és PhD hallgatóknak

*A megjelölt képzések hallgatóinak szól

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS

Lakhatási támogatás
Időpont: 2024. június 30.
*egységes tanárképzés

Rendszeres Szociális Ösztöndíj Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj
Időpont: szemeszter során folyamatosan
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Esélyegyenlőségi pályázat
Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Időpont: szemeszter első hónapja
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Elsősök kiegészítő alaptámogatása
Időpont: szeptember
*BSc, egységes tanárképzés

Szociális támogatás rövid leírása

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSRA KERÜLT! Lakhatási támogatás tanár szakon végzett hallgatók számára

A tanári szakma utánpótlása és a végzettek régióban tartása céljából Pécs MJV Önkormányzata a Pécsi Tudományegyetemmel közösen egy egyedi pécsi ösztöndíjprogramot indít az osztatlan tanárképzést és pedagógusképzést végzett hallgatók számára. A TTK-n, a BTK-n és a KPVK-n végzett pedagógusok önkormányzati lakásra pályázhatnak, és lakhatási támogatásban részesülhetnek. A pedagóguslakás olyan pedagógus részére adható bérbe kedvezményesen, aki Pécs városában áll pedagógusi foglalkoztatási jogviszonyban.

Tanulmányi | Kutatói ösztöndíjak

Új! TTK Első Hely Ösztöndíj
Időpont: 2024. szeptember 15. 23:59
*BSc

Gólya Ösztöndíj
Pályázati kiírás
Időpont: szeptember 15. 23:59
*BSc

Weszely Ödön Ösztöndíj
Rövid leírás
Időpont: szeptember
*egységes tanárképzés

Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram pedagógusoknak
Időpont: szeptember
*egységes tanárképzés

PTE Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024-2025 (EKÖP Pályázati Portál)
Időpont: 2024. június 30. 23:59
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

ISZTÖ - Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
Pályázati kiírás
Pályázati adatlap
Pályázat elbírálási rend

Időpont: június 26. (hétfő) 12 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Rektori Ösztöndíj
Időpont: 2024. szeptember 1. 24:00
*BSc, egységes tanárképzés

Pályázat állami ösztöndíjas képzésbe történő átvételre
Időpont: június 30. (péntek) 24 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program
Időpont: július
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program (SZKTP):
- Publikációs ösztöndíj
Időpont: november
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

- Tálentum ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

PTE Dr. Jakab Ferenc Proof of Concept pályázat
Időpont: április 30.
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak
Időpont: május 15.
*BSc

Államközi ösztöndíjak
Időpont: január, február
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Tanítsunk Magyarországért Program
Időpont: szeptember, január-február
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj
Időpont: október
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram
Időpont: április
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Kiemelkedő Tudományos És Művészeti Ösztöndíj pályázat
Időpont: 2024. június 6. 12:00
*PhD

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj
Időpont: október
*PhD

PTE-UQA Kiegészítő Doktori Hallgatói Ösztöndíj
Időpont: október
*PhD

Kooperatív Doktori Program - Doktori Hallgatói Ösztöndíj
Időpont: 2023. július 20.
*PhD

Tanulmányi Ösztöndíj
Időpont: folyamatos
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj
Időpont: június
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Mathias Corvinus Collegium Juniorképzés
Időpont: június
*középiskolai tanulmányaikat befejező diákok részére

Tanulmányi, kutatói ösztöndíjak rövid leírása

Új! TTK Első Hely Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara TTK Első Hely Ösztöndíj pályázat keretében a tanulmányaikat a Kar alapképzési szakjain megkezdő hallgatókat a tanulmányi eredményeik alapján ösztöndíjban részesíti.

Pályázatot nyújthat be a Kar magyar állami ösztöndíjas és önköltséges, magyar nyelven folyó alapképzéseire beiratkozott, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatója, aki

 • a 2024. évi általános felvételi vagy pótfelvételi eljárás során első helyen jelölte meg a Kar valamely alapképzési szakját, s azt megtartva felvételt nyert az adott képzésre, és
 • aki a Karon korábban nem rendelkezett hallgatói jogviszonnyal, továbbá
 • akinek az adott képzésen, a jelen jogviszonyon belül a 2024/2025. tanév őszi féléve aktív.

Az ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő.

Gólya Ösztöndíj

A kislétszámú szakjainkat első helyen jelölők és a sorrendet módosítók is ösztöndíjban részesülnek 100.000 Ft/fő összértékben. Pályázatot nyújthat be a Kar magyar állami ösztöndíjas és önköltséges fizika BSc, földrajz BSc, földtudományi BSc, matematika BSc, kémia BSc és szőlész-borász mérnöki BSc magyar nyelven folyó képzéseire beiratkozott hallgató, aki a 2024. évi általános felvételi vagy pótfelvételi eljárás során nyert felvételt az adott képzésre és akinek az adott képzésen, a jelen jogviszonyon belül a 2024/2025. tanév őszi féléve aktív.

Weszely Ödön Ösztöndíj a PTE BTK és PTE TTK közös új tanár szakos hallgatói részére

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara együttműködésben Weszely Ödön néven ösztöndíjat hirdet a 2024 szeptemberében tanári szakra felvett hallgatói számára.
A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös ösztöndíját az egyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány társfinanszírozásában valósítja meg.
Az ösztöndíj célja, hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassa tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását.
Az ösztöndíj keretében a 2024/25-ös tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100.000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként legalább 30 kreditet teljesítenek – havi 20.000 forintos ösztöndíjban részesítik.
Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor
400.000 forintos pályakezdési támogatás kísér, tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

A két érintett kar reméli, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.

További információ az ösztöndíjról: Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat | Hírek | PTE TTK
Rövid leírás

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása. Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében a program értékelési szempontjai alapján differenciáltan 125.000 és 375.000 forint/félév/fő közötti összegben történik.

PTE Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program 2024-2025-ös tanév (EKÖP Pályázati Portál)

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább.

ISZTÖ - Intézményi, szakmai, tudományos ösztöndíj

Az Intézményi szakmai, tudományos ösztöndíjban és az intézményi közéleti ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató részesülhet finanszírozási formától függetlenül.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Rektori Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Ösztöndíja a 300 legjobb jelentkező számára! A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg Pécs egyetemét a felvételi során. Az ösztöndíj összege: min. 150.000 Ft/félév 4 féléven keresztül.

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

Szabadfi Krisztina Tehetséggondozó Program (SZKTP)

A PTE Természettudományi Kar tehetséggondozó programja Szabadfi Krisztina nevét viseli.

PTE Dr. Jakab Ferenc Proof of Concept pályázat

A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, valamint a tudományos tevékenység mellett a régió és az ország meghatározó kutatás-fejlesztési és innovációs központja is legyen. Ebből kifolyólag a PTE kiemelt fontosságot tulajdonít az egyetemen létrejövő szellemi termékek gazdasági hasznosításának. E célból hozta létre 2019-ben és működteti azóta is a szellemi termékek piacra juttatását, hasznosítását megkönnyítő PTE Dr. Jakab Ferenc Proof of Concept (PoC) Alapot. Az alap elsődleges célja a termékvalidáció és a termékfejlesztés támogatása.

A program keretében támogatható tevékenységek különösen:

 • Ötletvalidációhoz kapcsolódó költségek, piackutatás
 • Proof of Concept (igazoló) kísérletek végzése; ehhez kapcsolódó anyag- és fogyóeszköz beszerzés (bérköltség csak indokolt esetben)
 • Prototípus-fejlesztés
 • Külső szakértők megbízása üzleti-hasznosítási modell kidolgozására, piacelemzésre, piacfókuszálásra
 • Külső szolgáltatások igénybevétele (pl.: szoftverfejlesztés, rapid prototyping, analitikai szolgáltatások stb.)

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak

Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen vagy művészeti ágban a 2025-2026-os tanévben:

 • fokozatot nem adó (Non-Degree/Certificate) egyetemi képzésben vagy
 • fokozatot adó (Degree: Master’s, LLM) egyetemi képzés első tanévében illetve
 • magyar PhD vagy DLA fokozat megszerzéséhez kapcsolódó kutatás végzése céljából, vagy bármilyen más kutatásban való részvétel (Visiting Student Researcher – VSR). Amerikai PhD fokozat megszerzéséhez nem lehet ösztöndíjra pályázni.

Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2024. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.
Pályázat beadási határidő: 2024. május 15.

Publikációs ösztöndíj

A hallgatók publikációs tevékenységének támogatására kiírható pályázat, mely a Természettudományi Kar alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatói számára elérhető.

Tálentum ösztöndíj

A BSc illetve MSc képzések első félévére felvett hallgatók - bázisfélév híján - nem kapnak tanulmányi ösztöndíjat, mely az anyagi lehetőségeik átmeneti beszűkülését eredményezheti. Erre tekintettel a Kar tanévkezdéskor Tálentum ösztöndíj pályázatot ír ki azzal a céllal, hogy a tanulmányaikat megkezdő tehetséges hallgatók már az első félévben is részesülhessenek ösztöndíjban.

Államközi ösztöndíjak

Magyarországnak a világ számos országával van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális egyezménye. A kétoldalú megállapodásokban rögzített munkatervek többek között egyetemi részképzéseken való részvételt tesznek lehetővé a pályázók számára. Ösztöndíj típusok: részképzésre, teljes képzésre, nyári egyetemre.

Tanítsunk Magyarországért Program

A Tanítsunk Magyarországért program 4 fő pilléren nyugszik: egyetemi mentorprogram, középiskolás mentor-program, HÖOK mentorprogram és vállalati mentorprogram.

Ösztöndíj: 35.000 Ft + egyéb juttatások.

SZINAPSZIS Hallgatómentor Ösztöndíj

A PTE Központi Regionális Tehetségpontjának szakemberei SZINAPSZIS hallgató-mentor programot irányítanak középiskolás tehetségek felkutatására és egyetemünkre vonzására a tehetséges szakkollégiumi hallgató (hallgatómentor) és a tehetséges középiskolás diák összekapcsolásával.

Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjprogram

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyarországi felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/ paralimpiai érmet szerezzenek.

Kiemelkedő Tudományos És Művészeti Ösztöndíj pályázat

A kiemelkedő tudományos és művészeti ösztöndíj célja, hogy a PTE DOK – az Alapszabály 3. § (1) bekezdés k) pontjában rögzített feladatának megfelelően elősegítse az Egyetem doktori képzésben résztvevő hallgatóinak szakmai-tudományos előmenetelét. Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktoranduszok számára tanévenként két pályázati ciklusban (őszi és tavaszi félév), az alábbi kategóriák és alkategóriák közül egy kategóriában és egy alkategóriában biztosít egyszeri alkalommal folyósítandó ösztöndíjat:

 • A. tudományos tevékenységek,
  • a) tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  • b) egyéb szakmai tevékenység;
 • B. művészeti tevékenységek,
  • a) tudományos előadás tartása hazai vagy nemzetközi konferencián,
  • b) egyéb szakmai tevékenység.

László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj

A László János Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj célja, hogy elősegítse a doktoranduszokban rejlő tehetség kibontakozását, valamint egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását.

Kooperatív Doktori Program - Doktori Hallgatói Ösztöndíj

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát - elsődlegesen a kibővített STEM (matematikai, természettudományi, műszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi és művészeti) területeken -, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Ezen megfogalmazott cél elérése érdekében a Kooperatív Doktori Programban részt vevő doktori hallgatók vállalati együttműködésben, a felsőoktatási doktori iskolák intézményes keretei között dolgozzák fel témájukat.

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, amennyiben a tanulmányi átlagod eléri a meghatározott, jogosultsági határt. Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott képzési formájú, nappali tagozatos hallgatók maximum 50%-a részesül.

PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a PTE Soron Kívüli Sport és Parasport Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja, hogy támogatást nyerjen azoknak a hallgatóknak a kiemelkedő sportolói vagy sportszakmai tevékenysége, akik valamilyen nemzetközi versenyre kiajánlást nyernek el.

Mathias Corvinus Collegium Juniorképzés

Az MCC Magyarország legnagyobb multidiszciplináris tehetséggondozó intézménye, amely 2021-től a Pécsi Tudományegyetem leendő elsőéves hallgatói számára is megnyitja kapuit.

SZAKMAI ÚT

Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj
Időpont: szeptember
*BSc, MSc, egységes tanárképzés

Erasmus+
Időpont: szeptember során folyamatosan
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

CEEPUS csereprogram
Időpont: június
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Pannónia Ösztöndíjprogram
Időpont: 2024.03.14. 13 óra
*BSc, MSc, egységes tanárképzés, PhD

Szakmai utak, ösztöndíjak rövid leírása

Pannónia Ösztöndíjprogram

Értékes nemzetközi tapasztalatok és felejthetetlen élmények a Pannónia Ösztöndíjprogrammal!

A rövid és hosszú távú mobilitásokat egyaránt kínáló program lehetőséget biztosít az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára, hogy támogatott keretek között tanuljanak, kutassanak, oktassanak, vagy szakmai gyakorlatot teljesítsenek külföldön.
Mindezt megtehetik Európán belül és kívül, a világ bármely országában!