Kiemelt ösztöndíjak Gólyáknak
Forrás: PTE TTK Dékáni Hivatal

Frissítve

2024. jún. 13.

Kiemelt ösztöndíjak Elsőéveseknek

Az alábbi oldalon az elsőéves hallgatóknak (Gólyáknak) kínálunk ösztöndíj lehetőségeket, amelyek kifejezetten nektek szólnak. Kiemelt ösztöndíjaink mellett azonban érdemes felfedezned a további ösztöndíj lehetőségeket is, melyek az Ösztöndíjak/pályázati felhívások aloldalunkon találhatók.

Új! TTK Első Hely Ösztöndíj
Időpont: 2024. szeptember 15. 23:59
*BSc

Gólya Ösztöndíj
Pályázati kiírás
Időpont: szeptember 15. 23:59
*BSc

Weszely Ödön Ösztöndíj
Rövid leírás
Időpont: szeptember
*egységes tanárképzés

Rektori Ösztöndíj
Időpont: 2024. szeptember 1. 24:00
*BSc, egységes tanárképzés

Az ösztöndíjak rövid leírása

Új! TTK Első Hely Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara TTK Első Hely Ösztöndíj pályázat keretében a tanulmányaikat a Kar alapképzési szakjain megkezdő hallgatókat a tanulmányi eredményeik alapján ösztöndíjban részesíti.

Pályázatot nyújthat be a Kar magyar állami ösztöndíjas és önköltséges, magyar nyelven folyó alapképzéseire beiratkozott, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatója, aki

  • a 2024. évi általános felvételi vagy pótfelvételi eljárás során első helyen jelölte meg a Kar valamely alapképzési szakját, s azt megtartva felvételt nyert az adott képzésre, és
  • aki a Karon korábban nem rendelkezett hallgatói jogviszonnyal, továbbá
  • akinek az adott képzésen, a jelen jogviszonyon belül a 2024/2025. tanév őszi féléve aktív.

Az ösztöndíj összege 100.000 Ft/fő.

Gólya Ösztöndíj

A kislétszámú szakjainkat első helyen jelölők és a sorrendet módosítók is ösztöndíjban részesülnek 100.000 Ft/fő összértékben. Pályázatot nyújthat be a Kar magyar állami ösztöndíjas és önköltséges fizika BSc, földrajz BSc, földtudományi BSc, matematika BSc, kémia BSc és szőlész-borász mérnöki BSc magyar nyelven folyó képzéseire beiratkozott hallgató, aki a 2024. évi általános felvételi vagy pótfelvételi eljárás során nyert felvételt az adott képzésre és akinek az adott képzésen, a jelen jogviszonyon belül a 2024/2025. tanév őszi féléve aktív.

Weszely Ödön Ösztöndíj a PTE BTK és PTE TTK közös új tanár szakos hallgatói részére

A tanárképzéssel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válaszul a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, valamint a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara együttműködésben Weszely Ödön néven ösztöndíjat hirdet a 2024 szeptemberében tanári szakra felvett hallgatói számára.
A Pécsi Tudományegyetem tanárképzést hirdető két legnagyobb kara, a BTK, valamint a TTK közös ösztöndíját az egyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány társfinanszírozásában valósítja meg.
Az ösztöndíj célja, hogy növelje a tanári pálya népszerűségét és a tanárképzésben résztvevő hallgatók létszámát, támogassa tanulmányaik mintaterv szerinti előrehaladását.
Az ösztöndíj keretében a 2024/25-ös tanévben felvett nappali, osztatlan munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges tanárszakos hallgatókat az első sikeresen elvégzett szemeszter után 100.000 forintos egyszeri támogatásban, majd a második félévtől – mindaddig, amíg szemeszterenként legalább 30 kreditet teljesítenek – havi 20.000 forintos ösztöndíjban részesítik.
Az ösztöndíj megfelelő előrehaladás esetén öt éven keresztül garantált, amit a sikeres diplomaszerzéskor
400.000 forintos pályakezdési támogatás kísér, tehát a feltételeknek megfelelő hallgatók a képzés során összesen akár 1,4 millió forint támogatásban részesülhetnek.

A két érintett kar reméli, hogy az ösztöndíj révén megkönnyítik a hallgatók tanulmányi körülményeit, valamint csökkentik az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók lemorzsolódását.

További információ az ösztöndíjról: Ösztöndíjjal támogatjuk a leendő tanárokat | Hírek | PTE TTK
Rövid leírás

Rektori Ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Ösztöndíja a 300 legjobb jelentkező számára! A juttatásra pályázók közül a PTE minden karán azokat választják ki, akik a legjobb pontszámmal jutnak be és első helyen jelölték meg Pécs egyetemét a felvételi során. Az ösztöndíj összege: min. 150.000 Ft/félév 4 féléven keresztül.