Frissítve

2023. ápr. 25.

Tanulmányi mobilitás

E program segítségével a hallgatók olyan Erasmus+ programban részt vevő országokon belüli tanulmányi csereprogramra mehetnek, amelyek aktív intézményközi megállapodással (IIA) rendelkeznek karunkkal. Ez magában foglalja az Európai Unión belüli és kívüli partnereket egyaránt. A hallgatók egy tanulmányi ciklusban maximum két félévre (egy tanévre) mehetnek külföldre a program keretében.

Az Erasmus tanulmányi csereprogram exkluzív lehetőséget kínál a hallgatóknak, hogy tökéletesítsék kommunikációs és interperszonális készségeiket, sőt, segít nekik számos elméleti és gyakorlati készség elsajátításában, amelyek mindegyike pozitívan hat tanulmányi előmenetelükre. Ezek a képzési lehetőségek az alapképzés (első ciklus - EQF-5/6), a mesterképzés (második ciklus - EQF-7) és a doktori képzés (harmadik ciklus - EQF-8) résztvevői számára állnak rendelkezésre.

Az Erasmus+ tanulmányi csereprogram számos előnnyel jár, és új ajtókat és lehetőségeket nyit meg.


Beutazó hallgatók

Kérjük, hogy minden bejövő Erasmus+ cserediákot a karuk vagy intézményi koordinátoruk nevezze hozzánk a következő határidőig:

  • november 1. a tavaszi felvételi esetében
  • április 30. az őszi felvételi esetében minden évben.

A nevezést a megadott linken elérhető jelentkezési lap kitöltésével kell elküldeni: Erasmus Jelentkezési Lap

Kötelezettségek az Erasmus+ keretében csereprogramot tervező hallgatók számára

A szorgalmi időszak előtt:

A jelölési folyamatot követően a hallgatóknak egy pályázati e-mailt küldünk, amely az Erasmus+ tanulmányi mobilitásra vonatkozó online jelentkezési űrlapot tartalmazza. A hallgatóknak ezt a jelentkezési lapot a határidő előtt ki kell tölteniük, hogy a helyük biztosított legyen.

A jelentkezés után feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot a kari koordinátorral az erasmus e-mail címen, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a választott programról és a rendelkezésre álló kurzusok listájáról. Az aktuális tanévre vonatkozó átfogó hallgatói útmutatót is megtekinthetik, amely tartalmazza a cserediákok számára elérhető képzéseket és a hozzájuk tartozó kurzusokat.

Tekintsék meg a 22/23-as Bejövő Hallgatók Tanulmányi Útmutatója - Természettudományi Kar című dokumentumot.

A hallgatónak tájékozódnia kell a karunk valamely kurzusának felvételéhez szükséges előfeltételekről. Általában a gyakorlati tárgyainkhoz elméleti kurzus elvégzése szükséges, ezért tanácsos a kari koordinátorral egyeztetni, hogy felvehető-e gyakorlati tantárgy elméleti kurzus elvégzése nélkül a karunkon. Miután megtalálta a felvenni kívánt kurzusokat, lezárhatja a tanulmányi megállapodás "Before the Mobility" részét, és az aláírt változatot elküldheti az erasmus címre jóváhagyásra. A tanulmányi megállapodásokhoz az online SOP rendszerben is hozzáférhetünk, ezért ezt mindenképpen egyeztesse az otthoni egyetemével, ha ott is az online formátumot használják a tanulmányi megállapodások feldolgozására.
Ezt követően megkapja a felvételi visszaigazolást, majd jelentkezhet diákszállóba/kollégiumba. További információ a pécsi utazás előkészítéséről a Tips and Tricks for Newcomers oldalon található.

Az orientációs és szorgalmi időszakok időpontjairól az érkezés előtt aktuális információkat küldünk, hogy az utazás ennek megfelelően legyen lebonyolítható.

A mobilitás során:

Érkezés után a hallgatók a központi és kari orientáción külön-külön kapnak gyakorlati információkat. Ezeken kötelező részt venni, hogy találkozzanak az Erasmus Hallgatói Hálózat (ESN) többi tagjával, akik a hallgatóknak segítenek az új környezetbe való beilleszkedésben. Kérjük továbbá, hogy hozzák magukkal az otthoni egyetemükről származó érkezési igazolás dokumentumot, hogy a kari koordinátor aláírhassa, majd visszaküldhessék az otthoni egyetemükre, ezzel is igazolva megérkezésüket.

A "During the Mobility" részben dokumentálhatják a tanulmányi megállapodásukban bekövetkezett változásokat, amennyiben valamilyen okból kifolyólag módosítanák a felvett tantárgyakat (tantárgytörlés, tantárgycsere stb.). Kérjük azonban, hogy a módosításokat szíveskedjenek mindig aláíratni és jóváhagyatni a három érintett féllel, amint a módosítások megtörténtek.

A mobilitás után:

A kari koordinátor kiállítja a Transcript of Recordot (ToR) és a Completion Certificate/Validation Certificate-t, és elküldi az Ön otthoni egyetemének, hogy dokumentálhatóak legyenek a külföldi tanulmányai.

Ne felejtse el a mobilitás vége előtt elküldeni a hazai egyetem által kiállított Completion Certificate mintát az Erasmus kari koordinátornak az erasmus e-mail címre.


Ismerje meg, mit osztottak meg velünk korábbi beutazó diákjaink a nálunk töltött időszakról!

Erasmus Incoming Student picture experience

"Az Erasmus programmal a tanulmányi fejlődésem mellett sok különböző kultúrát láttam, remek barátságokat kötöttem, sok szép emléket és élményt gyűjtöttem." - Zeynep Yilmaz

Erasmus incoming students group photo

"Pécs, egy nyugodt, mégis élettel teli hely. Élvezem az eltöltött időt, új barátokat és új emlékeket szerezve." - Francisco Rodríguez Acebo

Erasmus Pécs Szántó Kollégium incoming students

Életkép a Szántó Kollégiumban, az Erasmus családdal karöltve.


Kiutazó hallgatók

Jelentkezési feltételek:

  • Aktív, beiratkozott hallgatói státusz. (Megjegyzés: ösztöndíjasok nem vehetnek részt Erasmus csereprogramban.)
  • BSc hallgatók csak tanulmányaik első éve után pályázhatnak.
  • A külföldi tanulmányi programnak kapcsolódnia kell a hazai intézmény képzési programjához, és ki kell egészítenie a diplomához szükséges tanulmányokat.
  • A küldő és fogadó intézménynek is intézményközi megállapodást kell kötnie az Erasmus keretében megvalósuló tanulmányi csereprogramokról. Kérjük, győződjön meg ennek meglétéről a kari Erasmus+ koordinátortól.

Kötelezettségek az Erasmus+ keretében csereprogramot tervező hallgatók számára

A szorgalmi időszak előtt:

Javasoljuk, hogy a jelentkezési időszakban konzultáljanak a kari koordinátorral, hogy tájékozódhassanak az elérhető helyekről. A rendelkezésre álló helyeket és a partneregyetemek listáját az aktualizált pályázati felhívásokban is megtalálhatják.

Jelentkezés, ott válassza a Study Mobility (Tanulmányi Mobilitás) opciót!

Amint a Karra beérkezik a jelentkezés, a Kar Bizottsága megvizsgálja és jóváhagyja a pályázatot. Általában egy kötelező interjúra is behívják Önöket, mielőtt a Kar meghozza a végleges döntést. Ezt követően a jelentkezését az Ön által kiválasztott partneregyetemre irányítják. A jelentkezés kitöltésekor ajánlott legalább három helyet választani.

A sikeres jelölést követően megkérjük Önöket, hogy készítsenek egy tanulmányi megállapodást, amely tartalmazza, hogy milyen kurzusokat fognak felvenni a fogadó egyetemen. Erősen ajánlott már ebben a szakaszban felvenni a kapcsolatot a partneregyetem koordinátorával, hogy megnézhessék a rendelkezésre álló kurzusok listáját, és összevethessék azokat azokkal, amelyeket a csereprogram során itthon fognak felvenni. Annak ellenére, hogy külföldön fognak tanulni, még mindig aktiválniuk kell itteni félévüket, és be kell iratkozniuk a kurzusokra az itthoni egyetemükön. Miután elkészültek a partnerintézményben a kurzusok listájával, ki kell kitölteniük a " Before the Mobility" részt a tanulmányi megállapodásban, és jóváhagyásra benyújtaniuk a kari koordinátornak.

A mobilitás előtt az Erasmus+ hallgatói szabályzatot is alá kell írniuk, amelyben kifejtik a külföldi tanulmányi időszakkal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket. Rendszeresen ellenőrizzék az e-mailjeiket, hogy lássák az egyéb adminisztratív feladatokat, amelyeket esetleg el kell végezniük.

Kérjük, hogy a folyamat során végig tájékozódjanak a partnerintézmény országának vízumszabályairól, az utazási és egészségbiztosításra vonatkozó követelményekről, valamint a szállásról.

Erről bővebb információt a List Of Administrative Duties For Outgoing Students (Adminisztratív feladatok listája kimenő hallgatók számára) oldalon talál.

A szorgalmi időszak alatt:

A hallgatóknak fogadó egyetemükre érkezésük után azonnal el kell küldeniük az érkezési igazolásokat, amelyeket a külföldi koordinátornak kell hitelesítenie. Amennyiben a korábban választott tantárgyakban bármilyen változást (például tantárgytörlést vagy -cserét) eszközölnének, akkor a "During the Mobility" részben a tanulmányi megállapodásokat is módosítaniuk kell. Ezeket a módosításokat mindhárom félnek be kell jelentenie és jóvá kell hagynia. A kiutazó hallgatóktól elvárják, hogy teljesítsék az Erasmus+ Hallgatói Alapszabályzatban meghatározott minimális kredit- és kurzuskövetelményeket. Amennyiben a külföldi tanulmányok során bármilyen nehézségbe ütköznek, például nyelvi akadályok, adminisztratív problémák vagy egyéb olyan gondok, amelyek akadályozzák a külföldi tanulmányi előrehaladást, akkor ezeket a lehető leghamarabb jelenteni kell a hazai és a partneregyetem kari koordinátorának, hogy a mobilitás megszüntetéséhez szükséges lépéseket minden további nélkül meg lehessen tenni.

A szorgalmi időszak után:

A partnerintézmény átadja Önnek és a Karnak a Transcript of Records(ToR)-t és a Completion Certificate-t, hogy a tanulmányi eredményét rögzíteni lehessen a rendszerben.
Ha olyan tantárgyakat választott, amelyek hasonlóak a hazai egyetemen felvett tantárgyakhoz, akkor az érkezéskor a kreditelismerést is választhatja, így a külföldön tanult tantárgyak elismerhetők és beszámíthatók a diploma-kiegészítésbe. Felhívjuk figyelmüket, hogy azok a hallgatók, akik nem érik el az Erasmus+ Hallgatói Alapszabályzatban említett minimális kreditkövetelményt, szankcióra számíthatnak.

Pénzügyi támogatás

Az Erasmus+ ösztöndíj rendszerint támogatja az utazást és a külföldi tanulmányi időszakot. Különleges igények vagy korlátozott anyagi erőforrások esetén további pénzügyi támogatást is igényelhetnek. További információ.

A külföldön tartózkodás becsült költségei.

Az olyan dokumentumokat, mint az érkezési igazolás, az érvényesítési űrlap és az Erasmus+ jelentés, időben be kell nyújtani.
Formanyomtatványok

Bár elsőre ijesztőnek tűnhet, az Erasmus+ csereprogram kimozdítja az embert a komfortzónájából, és megismerhet egy másik oktatási rendszert, ami a későbbi tanulmányaihoz vagy munkájához szükséges készségeit fejleszti.


Tekintse meg korábbi Erasmus+ cserediákjaink véleményét!

Prága felfedezése Mohammadreza Afkhami, a Charles University edző szakos cserediákjának szemével.

Prague outgoing student Erasmus
Prague Erasmus outgoing student

"Számomra az Erasmus egy kaland. Segített elgondolkodni a hazámon és Magyarországon kívüli tudományos életemről. Kiváló lehetőséget kínált arra, hogy felfedezzem önmagam, és lehetővé tette, hogy kilépjek a komfortzónámból." - Mohammadreza Afkhami