Frissítve

2022. jan. 13.

TDK

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával kétévente, páratlan években valósul meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK). A karon környezettudományi képzés is folyik, amely alapvető célja, hogy a saját kutatási témái köré diákköri hallgatókat gyűjtsön és a környezettudományi, illetve a vele párhuzamos képzésben is résztvevő tudományterületek (fizika, földrajz, kémia, biológia) hallgatóit közös kutatási programokba vonja be. Azok az intézetek, illetve tanszékek, amelyeknél a környezettudományok különböző területeit érinti a kutatási téma, a diákköri hallgatók a páros években megrendezésre kerülő Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián (OFKD) is be tudják mutatni diákköri munkájukat.

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán alapvetően hat intézetben (Biológiai, Fizikai, Földrajzi és Földtudományi, Kémiai, Matematikai és Informatikai, Sporttudományi és Testnevelési) folyik tudományos diákköri munka, ami a különböző tudományterületek meglehetősen széles skáláját fogja át. Az eredményes diákköri tevékenység kimenetelében a diákköri célunk a kutatói életpálya modell kidolgozása, a BSc-MSc-PhD ív támogatása, belső utánpótlás nevelés. A lehetőségek alapján célunk a hallgatók tudományos munkakörökben való alkalmazása a nappali képzési időszak lejártával, amely legalább egyéves predoktori támogatást (kutatói státuszba léptetéssel) nyújtson, lehetőséget adva a tehetséges hallgatók szakmai eredményeinek további bővítéséhez a megkezdett kutatásuk folytatásához, biztosítva a sikeres PhD felvételihez szükséges felkészülést.

Az elmúlt diákköri konferenciákat (OTDK) tekintve a kar hallgatói az OTDT 5 különböző szekciójában neveztek munkájukkal: Biológia; Kémiai és Vegyipari; Fizika, Földtudományok és Matematika; Tantárgypedagógia és Oktatástechnológia; Testnevelés és Sporttudományi Szekció. A 2004-2013 közötti időszakban 5 hagyományos, az OTDT által páratlan évben szervezett diákköri konferencia volt, melyeken a PTE TTK összesen 302 dolgozattal nevezett, ami átlagosan 60 diákköri dolgozat benyújtását jelentette. A páros években megrendezett Országos Felsőoktatás Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD) ebben a 10 éves időszakban 5 alkalommal került megrendezésre, ahol a PTE TTK hallgatói összesen 58 dolgozattal szerepeltek, konferenciánként átlagosan 11 munkával.