Frissítve

2023. nov. 24.

Rövid ciklusú tanárképzés (levelező)

Tanulmányaikat a 2023/24-es tanévtől megkezdett hallgatókra vonatkozó tantervek

  • Diszciplináris, egyetemi (MSc) szintű oklevél birtokában (azonos szakterületen tanári szakképzettség megszerzésekor, pl. biológus oklevél esetén biológia tanár, képzési idő 2 félév, megszerzendő kreditszám 60)
SZAK TANTERVEK
Biológia tanár szak
Fizika tanár szak tanító vagy tanár szakos oklevél birtokában (új, 3 féléves képzés)
Földrajz tanár szak
Informatika tanár szak tanító vagy tanár szakos oklevél birtokában (új, 3 féléves képzés)
Kémia tanár szak tanító vagy tanár szakos oklevél birtokában (új, 3 féléves képzés)
Matematika tanár szak
Természettudomány-környezettan tanár szak
Testnevelő tanár szak

Tanulmányaikat a 2022/23-as tanévtől megkezdett hallgatókra vonatkozó tantervek

Tanári felkészítés tantervei:

Szakos tantervek:

SZAK TANTERVEK
Biológia tanár szak
Fizika tanár szak
Földrajz tanár szak
Informatika tanár szak
Kémia tanár szak
Matematika tanár szak
Testnevelő tanár szak

Tanulmányaikat a 2022/23-as tanév ELŐTT megkezdett hallgatókra vonatkozó tantervek