Frissítve

2023. máj. 2.

Diplomaosztó ünnepség - 2023. július 9.

Kedves végzett Hallgatóink!

A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara sok szeretettel meghívja Önöket és Hozzátartozóikat Diplomaátadó Ünnepélyünkre.

Az ünnepség időpontja: 2023. július 9. (vasárnap) 11 óra
Az ünnepség helyszíne: PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aula (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Kérjük a hallgatókat, hogy 9 órára érkezzenek meg, gyülekezés az Aula bejárata előtt.
(az öltözés és az ültetés kb. másfél órát vesz igénybe)

Az ünnepségen egy időben jelenlévő személyek maximális létszáma 680 fő, melyből 170 végzett hallgató és 510 hozzátartozó. Így minden végzett hallgatóval 3-3 fő vendég vehet részt az ünnepségen.

Az első, 170 végzett hallgató jelentkezését tudjuk elfogadni!

Jelentkezés a diplomaosztó ünnepségen történő részvételre:
A jelentkezés módjáról később adunk tájékoztatást ezen a felületen.

Aki nem vesz részt az ünnepségen, annak a Tanulmányi Osztály a diplomaosztót követően postázza oklevelét, vagy személyesen vehető át a TO-n. Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjenek meg! Vegyék figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől lefelé a talár már nem takar. Az ültetés előtt történik a talár átvétele, a beöltözés, majd az oklevél-nyilvántartó könyv aláírása. Az ültetés szak és névsor szerint történik, ebben a sorrendben veszik át oklevelüket is a hallgatók. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb 2023. június 30-ig rendezzék minden egyéb pénzügyi tartozásaikat is (UV díj, késedelmi díj, egyéb).

Az ünnepségen hivatalos fotós készít fényképeket, amelyeket később feltöltünk a kar honlapjára és onnan szabadon letölthetők lesznek.

A diplomaosztó ünnepséget élőben közvetíti az UnivTv a Természettudományi Kar Youtube csatornáján:

Link: később

Rövid programismertető:

* 9 órakor: érkezés - a hallgatók az aula bejáratánál gyülekeznek
* 9-10.45: öltözés, ültetés (szakonként névsorban)
* 11 órakor: Az elnökség bevonulása, Himnusz, megnyitó
Hallgatói beszéd (1)
Fogadalomtétel
Oklevelek átadása
Dékán Úr köszöntője
Hallgatói beszéd (2)
Ünnepély bezárása, Szózat
Hagyomány szerint: a sapka feldobása
Az elnökség kivonulása

A fogadalomtétel szövege:

Én ... fogadom, hogy Magyarország Alaptörvényéhez és a magyar néphez mindenkor hű leszek.
Fogadom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának hagyományait megőrzöm, a tudományok fejlődését figyelemmel kísérem, tudásomat gyarapítom.
Fogadom, hogy munkámat mindenkor igaz hivatástudattal és legjobb tudásom szerint végzem, mindent megteszek népünk felemelkedéséért és boldogulásáért,
híven szolgálom a magyar tudomány és társadalom fejlődésének ügyét, hazánk dicsőségét.

További információk végzett hallgatóink számára:

Az oklevél minősítésének kiszámítása

Alapképzés (BSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 60%-os súllyal,
- a hallgató szakdolgozatára kapott érdemjegy 10%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.

Mesterképzés (MSc)

Az oklevél minősítése három eredmény átlaga, melyben
- a hallgató félévenkénti súlyozott átlagainak egyszerű számtani átlaga 40%-os súllyal,
- a hallgató diplomadolgozatára kapott érdemjegy 30%-os súllyal,
- és a hallgató záróvizsga érdemjegye 30%-os súllyal szerepel.