Hallgatók a sportpályán
Forrás: Kovács Zoltán (PTE)

Frissítve

2023. máj. 30.

Hallgatók

Pályázati felhívás a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

A Pályázati és Ösztöndíj Bizottság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, valamint a felsőoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a 2023/2024. tanévre szóló pályázatot hirdet nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon alap- vagy mesterképzésben és osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik tanulmányaikat nappali tagozaton folytatják, adott vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 26. (hétfő) 12 óra.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati kiírás
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázati adatlap
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat elbírálási rend


Pályázati felhívás

A TTK pályázatot ír ki önköltséges képzésben résztvevő hallgatóknak, hogy tanulmányaikat a következő félévtől állami ösztöndíjas képzésben folytathassák. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30., a pályázatot a Neptunban kell benyújtani.

Pályázati felhívás


A 2022/23-as tanév időbeosztása


A 2023/24-es tanév időbeosztása