zé-szak
Forrás: https://kolcseytv.hu/hir/kozeppontban-a-z-szak

Frissítve

2024. márc. 22.

Z-szak

A Z-SZAK CÉLJA

A képzés a közvetlenül megtapasztalható természetet teljes egységében ismerteti meg. A szak fontos célja, hogy az ökológiai fenntarthatóságot és a természet működését, folyamatait mindennapjaink részévé tegye, és ezáltal érzelmileg a jövő iránt elkötelezett, de véleményalkotásában a természettudományos adatok megszerzésének képességére és a folyamatok megértésére támaszkodó, felelősségteljes új generációt neveljen.

ELHELYEZKEDÉS A VÉGZÉS UTÁN

A Z-szakot elvégző hallgatók megszerzett tudásuk és készségeik révén a munkaerőpiacon rendkívül versenyképesek lesznek. A közoktatáson belül ezzel a diplomával az 5–8. osztályokban lehet tanítani a természettudományt, valamint a biológiát, a fizikát és a kémiát. A 9. osztálytól a Nemzeti alaptantervben szereplő különböző integrált természettudomány tantárgyak tanítására jogosít. A 9–12-es gimnáziumi (diszciplináris) biológia, fizika és kémia tanításához a kiegészítő jogosultság rövid ciklusú egyetemi tanárképzés keretében szerezhető meg később.

GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉS

Kivonulunk a természetbe, emellett megismerjük régiónk és az ország mezőgazdasági és ipari termelő üzemeit is. Laboratóriumainkban kísérletezve tanulunk, hogy könnyebben megértsük a természet jelenségeit, és magunk is kísérletezve tudjunk majd tanítani.

ÚJ MÓDSZERTAN – ÚJ KÉSZSÉGFEJLESZTÉSEK

Már a kezdetekkor kiemelt óraszámban tanítjuk a Z-generációnak különösen fontos vizuális kommunikációt és vizuális kultúrát, és így ezeket magának az egyetemi tanulásnak is aktív eszközévé tesszük.

SZEMPONTOK A JELENTKEZÉSHEZ ÉS A FELVÉTELIHEZ

A szak sokoldalúsága miatt akár humán, akár reál hátterű diákok jelentkezését várjuk. Ennek megfelelően jelentkezni bármilyen tantárgyból szerzett érettségivel lehet. A természettudományos előismeretek természetesen hasznosak, de nem előfeltételek. A szak nem követeli meg az erős absztrakt matematikai gondolkodást, elvárás viszont az érdeklődés és a jól fejleszthető tanulási képesség.

Osztatlan nappali képzés:

Az új, ötéves egyetemi Z-szak (természettudomány-környezettan szakos tanárképzés) a Z-generációt szolgálja ki. Célja az ökológiai fenntarthatóság és természet megismerése, megértése gyakorlatorientált, problémamegoldó technikák révén. A hagyományos és vizuális kommunikáció eszközeivel is felvértezett végzettjeinkre biztos állás vár a közoktatásban és a munkaerőpiac más területein.

Képzésünk a 10 félév elvégzése után okleveles természettudomány-környezettan tanár végzettséget ad.

osztatlan tanári [10 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] (O) a felvi.hu oldalon

A PTE TTK-n futó természettudomány-környezettan osztatlan nappali tanár szak tanterve


Rövid ciklusú levelező képzések:

Z-szak 1

Z-szak 2

Ennél részletesebb információért kattints az alábbi oldalra:

Zrcl

tanári [2 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] (M)

tanári [4 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]] (M)

Mindkét képzés esetében a meghatározott minimum pont: 30

Z-szak felvételi témakörök a szóbeli felvételi vizsgához, PTE TTK. A felvételi elbeszélgetés során a fenti témákról kb. 10 percben, gyerekek, tanulók számára közérthető válaszokat várunk.

Tájékoztató a PTE Természettudományi Karon folyó közismereti tanárképzés keretében
a rövid ciklusú (2-4 féléves) tanárképzésekről


A Z-szak országos weboldala: www.zeeszak.hu

ZÖLD ÉS Z-GENERÁCIÓ: Z-SZAK (UnivPécs magazin cikke)

Új szín a természettudományos felsőoktatásban (Origo interjú Dr. Horváth Attilával, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának akkori dékánjával)

Z-szakos csapatépítő tábor (TTK Hírek)

Országos terepgyakorlat Z-szakos hallgatóknak (TTK Hírek)

Kérdések és válaszok poszter