Frissítve

2024. márc. 12.

Rövid ciklusú tanárképzés

Ezen az oldalon tájékoztatót talál a Természettudományi Karon folyó közismereti tanárképzés keretében a rövid ciklusú (2-4 féléves) tanárképzésről

A közismereti tantárgynak megfelelő tanárszakok körét a Nemzeti alaptanterv alapján a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékérő szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.pontja sorolja fel.

Mesterképzések, amelyek alapján párhuzamosan vagy a mesterképzésre épülően folytatható és szerezhető közismereti tanári szakképzettség

közismereti tanárszak képzési idő (félév) mesterképzések
biológiatanár 2 biológus, állatorvosi, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági biotechnológus, növénytermesztő mérnöki, molekuláris biológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, orvosi biotechnológia, biomérnöki, info-bionika mérnöki, egészségügyi mérnöki, hidrobiológus, általános orvos, kutató zoológus
fizikatanár 2 fizikus, csillagász, biomérnöki, egészségügyi mérnöki, autonóm járműirányítási mérnöki, energetikai mérnöki, gépészeti modellezés, gépészmérnöki, űrmérnöki
földrajztanár 2 geográfus, geológus, geofizikus, meteorológus, csillagász, hidrológus, környezettudomány, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki
informatikatanár (digitális kultúra tanára) 2 mérnökinformatikus, programtervező informatikus, könyvtártudomány (informatikus könyvtáros), könyvtár- és információtudomány, autonómrendszer-informatikus, adattudomány, geoinformatika, biotechnológia, számítógépes és kognitív idegtudomány, info-bionika mérnöki
kémiatanár 2 vegyész, gyógyszervegyész-mérnöki, vegyészmérnöki, gyógyszerész, növényorvosi, info-bionika mérnöki, egészségügyi mérnöki
matematikatanár 2 matematikus, alkalmazott matematikus, biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdász (kizárólag matematika alapképzési bemenettel), gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (osztatlan), programtervező informatikus, mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, közgazdasági elemző, pénzügy, számvitel, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki
természettudomány-környezettan tanár 2 környezettudomány, biotechnológia, földtudomány, geofizikus, geológus, meteorológus
4 biológus, fizikus, vegyész, csillagász, anyagtudomány, geográfus, környezetmérnök
testnevelő tanár 2 szakedző
Magyarázat: a fenti táblázat szerinti közismereti tanárszakra az jelentkezhet, aki a fenti táblázat „mesterképzések” oszlopában megadott valamelyik képzésen szerzett mesterfokozatot és szakképzettséget, vagy jelenleg folytat tanulmányokat valamelyik megadott képzésen.

Alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában tanári mesterszakon szerezhető közismereti tanári szakképzettség

A közismereti tanárszakra az jelentkezhet, aki az alábbi táblázatok „megfelelő alapképzések”, vagy „részben megfelelő alapképzések” oszlopában megadott valamelyik képzésen szerzett alapfokozatot és szakképzettséget.

Megfelelő alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában 2 féléves képzésben szerezhető közismereti tanári szakképzettség
közismereti tanárszak képzési idő (félév) Megfelelő alapképzések
biológiatanár 2 biológia
fizikatanár fizika
földrajztanár földrajz
informatikatanár (digitális kultúra tanára) gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus
kémiatanár kémia, vegyészmérnöki
matematikatanár matematika
testnevelő tanár edző, testnevelő-edző

Részben megfelelő alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában 3 féléves képzésben szerezhető közismereti tanári szakképzettség
közismereti tanárszak képzési idő (félév) részben megfelelő alapképzések
biológiatanár 3 biotechnológia, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági mérnöki
fizikatanár fizikus-mérnöki, gépészmérnöki
földrajztanár földtudományi
matematikatanár alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment, pénzügy és számvitel, programtervező informatikus, mechatronikai mérnöki, villamosmérnöki, közgazdasági adatelemzés
testnevelő tanár rekreáció és életmód, rekreációszervezés és egészségfejlesztés, sport- és rekreációszervezés, sportszervező

Részben megfelelő alapképzések, amelyeken szerzett oklevél birtokában 4 féléves képzésben szerezhető közismereti tanári szakképzettség
közismereti tanárszak képzési idő (félév) részben megfelelő alapképzések
természettudomány-környezettan tanár 4 környezettan, biotechnológia, biológia, fizika, földrajz, földtudományi, kémia, gépészmérnöki, energetikai mérnöki, villamosmérnöki, mechatronikai mérnöki, anyagmérnöki

Újabb, tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés

Nem tanári szakon korábban szerzett szakképzettség alapján

közismereti tanárszak képzési idő (félév) belépés feltétele
biológiatanár 4

a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógus vagy

tanító szakképzettség vagy

az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű vagy főiskolai szintű, illetve alapfokozatú vagy mesterfokozatú szociálpedagógus szakképzettség

fizikatanár
földrajztanár
informatikatanár (digitális kultúra tanára)
kémiatanár
matematikatanár
testnevelő tanár

Tanári szakon korábban szerzett szakképzettség alapján

közismereti tanárszak képzési idő (félév) belépés feltétele
biológiatanár 3

az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve a mesterfokozatú tanári, vagy

a főiskolai szintű vagy alapfokozatú gyógypedagógia-tanár szakképzettség

fizikatanár
földrajztanár
informatikatanár (digitális kultúra tanára)
kémiatanár
matematikatanár
testnevelő tanár
természettudomány-környezettan tanár 4 biológiatanár vagy fizikatanári vagy földrajztanári vagy kémiatanári oklevél
az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti egyetemi szintű környezettan-tanár vagy főiskolai szintű környezetvédelem-tanár, továbbá a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján megkezdett képzésben környezettan-tanár szakon, valamint az Nftv. alapján megkezdett képzésben természetismeret-környezettan tanár szakon szerzett szakképzettséggel rendelkezők (azzal, hogy a korábbi tanulmányok beszámításával a tanulmányi idő 2 félév)

Mesterfokozatú tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés ugyanazon a szakon szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettséget követően

közismereti tanárszak képzési idő (félév) belépés feltétele
testnevelő tanár 2 főiskolai szintű testnevelő szakos tanári oklevél

Szaktanár képzések

Szaktanár képzésre a tanári munkakörben foglalkoztatott és közismereti tanárszakon szakképzettséget szerzett jelentkező akkor nyerhet felvételt, ha a jelentkezéskor fennálló vagy azt megelőzően megszűnt, pedagógus munkakörre szóló közalkalmazotti jogviszonyában vagy munkaviszonyában Pedagógus I. vagy annál magasabb fokozatra szóló besorolással rendelkezik.

szaktanár szakok képzési idő (félév) előzményként elfogadott tanári szakképzettség
biológia szaktanár 2 okleveles biológiatanár, okleveles biológiatanár (egészségtan) (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű biológia szakos tanár
fizika szaktanár okleveles fizikatanár, okleveles fizikatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű fizika szakos tanár
földrajz szaktanár okleveles földrajz tanár, okleveles földrajztanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti földrajz szakos tanár
informatika-szaktanár (digitális kultúra szaktanára) okleveles informatikatanár (digitális kultúra tanára), okleveles informatikatanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű számítástechnika szakos tanár
kémia szaktanár okleveles kémiatanár, kémiatanár (természettudományi gyakorlatok) (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű kémia szakos tanár
matematika szaktanár okleveles matematika tanár, okleveles matematikatanár (általános iskolai), az 1993. évi felsőoktatási törvény szerinti főiskolai szintű matematika szakos tanár
Figyelem! A fent részletezett képzések nem mindegyike indul a 2024/2025-ös tanévben! Nem indulnak az alábbi képzések: 4 féléves fizikatanár, 2 féléves informatikatanár (digitális kultúra tanára), 2 féléves matematikatanár
A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészülés szempontjai és szakirodalma a rövid ciklusú tanárképzésben