Frissítve

2022. febr. 1.

Egységes tanárképzés

A 2022/23-as tanévtől kezdődően változik a tanárképzés rendszere.

A változás lényege, hogy a tanárképzés egységes lesz, nem különül el az általános iskolai- és a középiskolai tanításra feljogosító képzés, és időtartama egységesen 10 félév lesz. Ez a szakpáros képzés felkészít az általános iskolai és a középiskolai tanári munkára egyaránt, a szakképzettség megnevezése: pl. biológia és földrajz szakos tanár.

Meghirdetett képzéseinket úgy állítottuk össze, hogy a legnagyobb mértékben lefedjük a várható igényeket. A klasszikusnak mondható matematika-fizika, biológia-kémia, földrajz-testnevelés stb. szakpárok mellett nemcsak két TTK-s területet tartalmazó, hanem karközi együttműködésben megvalósuló szakpárokat is indítunk. A természettudományos tanári szakok egymással, a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar tanárszakjaival, a Művészeti Kar ének-zene tanár, valamint a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola hittanár szakjával párosíthatóak.

Az emelt szintű érettségire való felkészítésre és vizsgáztatásra azonban csak az a tanár lesz jogosult, akinek ún. szaktanári képesítése van, amit legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező tanár szerezhet meg további két félév alatt. A szakképzettség megnevezése: pl. fizika szaktanár.

A képzés célja a közoktatásban és szakképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására való felkészítés.

A 2022/23-as tanévre meghirdetett szakpárok a TTK-n:
biológia-fizika, biológia-földrajz, biológia-kémia, biológia-testnevelés, fizika-informatika, fizika-matematika, földrajz-matematika, földrajz-testnevelés, földrajz-történelem, informatika-matematika, kémia-matematika, matematika-testnevelés, természettudomány-környezettan, testnevelés-történelem

Levelező tagozaton, tanári át- és továbbképző programjainkban a legkülönbözőbb bemeneti diplomákkal szerezhető tanári, illetve szaktanári végzettség. Az úgynevezett „rövid ciklusú” mesterszintű tanárképzésben a bemeneti oklevéltől függően két- vagy négyféléves képzési idő alatt szerezhető újabb tanári szakképzettség vagy szaktanári szakképzettség.

Kétféléves tanári szakjainkra az adott, általános iskolai szintű tanári oklevéllel, vagy diszciplináris mesterszintű oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, illetve a program diszciplináris mesterszintű képzéssel párhuzamosan is elvégezhető.

Négyféléves, tanári és újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzéseinkre tanítói vagy tanári szakképzettség birtokában, illetve Testnevelő-edző BSc végzettséggel lehet jelentkezni.

A 2022/2023-as tanév őszi félévére alapképzésben és osztatlan képzésben meghirdetett képzések:

a felvi.hu honlapján