Frissítve

2024. márc. 22.

Egységes tanárképzés

A 2022/23-as tanévtől kezdődően változott a tanárképzés rendszere.

A változás lényege, hogy a tanárképzés egységes lesz, nem különül el az általános iskolai- és a középiskolai tanításra feljogosító képzés, és időtartama egységesen 10 félév lesz. Ez a szakpáros képzés felkészít az általános iskolai és a középiskolai tanári munkára egyaránt, a szakképzettség megnevezése: pl. okleveles biológia és földrajz szakos tanár.

Meghirdetett képzéseinket úgy állítottuk össze, hogy a legnagyobb mértékben lefedjük a várható igényeket. A klasszikusnak mondható matematika-fizika, biológia-kémia, földrajz-testnevelés stb. szakpárok mellett nemcsak két TTK-s területet tartalmazó, hanem karközi együttműködésben megvalósuló szakpárokat is indítunk. Karunk tanári szakjai egymással, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, a Művészeti Kar és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola szakjaival párosíthatók a felvételi tájékoztatóban meghirdetett szakpárok szerint.

Az emelt szintű érettségire való felkészítésre és vizsgáztatásra azonban csak az a tanár lesz jogosult, akinek ún. szaktanári képesítése van, amit legalább Pedagógus I. besorolással rendelkező tanár szerezhet meg további két félév alatt. A szakképzettség megnevezése: pl. okleveles fizika szaktanár.

A képzés célja a közoktatásban és szakképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben való folytatására való felkészítés.

A 2024/25-ös tanévre meghirdetett szakpárok a TTK-n:
biológia-fizika, biológia-földrajz, biológia-kémia, biológia-testnevelés, fizika-informatika, fizika-matematika, földrajz-matematika, földrajz-testnevelés, földrajz-történelem, informatika-matematika, kémia-matematika, matematika-testnevelés, természettudomány-környezettan, testnevelés-történelem

A 2024/2025-ös tanév őszi félévére alapképzésben és osztatlan képzésben meghirdetett képzések:

a honlapján.