Frissítve

2023. jan. 11.

Aktuális

Határidők

2023. február 15.

Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő (a kérelem rögzítésének és hitelesítésének határideje az E-felvételiben)

legkésőbb 2023. április 20-tól

E-felvételi ügyintézési időszak indulása: online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, pontszámokról

2023. június 28-ig

A jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése, hiánypótlási felhívás megküldése

2023. július 12.

A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, új adatok rögzítésének, további az egyszeri sorrendmódosítás határideje

2023. július 18.

Az eljárás évében külföldi érettségi bizonyítványt és felsőfokú oklevelet szerzett jelentkezők dokumentumfeltöltési határideje

2023. július 26.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése

legkésőbb 2023. augusztus 5-ig

Besorolási döntésről szóló határozat közzététele az E-felvételiben, valamint erről értesítő e-mail kiküldése

legkésőbb 2023. augusztus 8-ig

Felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények küldik a felvételt nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mailben)

a döntés közlésétől számított 15 napon belül

Jogorvoslati kérelem (keresetlevél) benyújtásának határideje